Täna avatakse Põhja- ja Baltimaade kultuuri- ja ettevõtluskeskus keskus Shanghais

28. oktoober, 2013

archimedes28. oktoobril avatakse Shanghai Teadus- ja Tehnoloogiaülikoolis Põhja- ja Baltimaade kultuurikeskus (Nordic-Baltic Culture Centre). Kultuurikeskusi eesmärk on süvendada kultuurivahetusprogrammi ülikooli (USST ehk University of Shanghai for Science and Technology) ja Põhjamaade ning Baltimaade partnerite vahel.

Keskuse avavad USST ülikooli asepresident hr. Chen Bin, USST kultuurikeskuse peadirektor hr. Rolf Appelkvist ning lisaks osalevad avamisel kõnedega ka Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ning Tartu Ülikooli prorektor Erik Puura. Lindi lõikavad läbi hr Chen Bin, Eesti peakonsulaadi Shanghais peakonsul hr Jaan Reinhold ning Taani asekonsul pr Meeja Neergaard.

Kultuurikeskuses on alaline Põhja- ja Baltimaade väljapanek, sealhulgas Eesti haridust, kultuuri ja ettevõtlust tutvustavad temaatilised materjalid. Keskus paikneb ajaloolises kolmekorruselises hoones, mis asub USST ülikooli linnaku südames.

Keskuse avamisele on tuge andnud ka USST senine koostöö prioriteetsete ülikoolidega, nagu Borås ülikool Rootsis ja Tartu Ülikool Eestis.

“Edaspidi on kavas keskust kasutada mitte üksnes Eesti haridusvõimaluste tutvustamiseks, vaid ka teiste Eestiga seotud ettevõtmistega,” kommenteris keskuse avamist peakonsul Jaan Reinhold. “USST on 1906. aastal asutatud ülikool, mis on saanud Shanghai piirkonna üheks olulisimaks.”

Keskuse avamine on järjekordne märk Eesti ja Aasia koostööst, mille süvenemisele aitasid kaasa sihtasutuse Archimedes Eesti kõrgharidust tutvustavad tegevused nii EXPO maailmanäitusel 2010. aastal kui ka sihtasutuse poolt korraldatud Eesti ülikoolide turundustegevused järgnevate aastate jooksul, millele on märkimisväärselt kaasa aidanud Shanghais asuva Eesti peakonsulaadi igakülgne toetus ja abi.

Sihtasutus Archimedes on rahastanud Euroopa Sotsiaalfondi toel Eesti ülikoolide turundustegevusi Pekingis, Shanghais ja teistes Hiina linnades. Läbi algatuse “Study in Estonia” on rahastatud rahvusvahelistel haridusmessidel osalemist, ülikoolide akadeemilisi töötubasid ning sotsiaalmeediategevusi tutvustamaks Eesti ülikoolide ingliskeelseid õppekavasid.

USST ülikoolis on 15 teaduskonda ja 2 kolledžit, 17,000 bakalaureusetudengit, 5000 magistranti ja 330 doktoranti. Ülikoolil on mitmeid kõrgtehnoloogilisi projekte teadus- ja tehnoloogiavaldkonnas, lisaks on ülikool tänu Shanghai haldusüksuse rahastusskeemidele avatud suuremale rahvusvahelisele koostööle üle maailma.

8. novembril korraldab Eesti Vabariigi Peakonsulaat Shanghais koostöös sihtasutusega Archimedes antud kultuurikeskuses vastuvõtu: toimub näituse „Fascinating Estonia“ avamine ning Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia klassikalise kitarri õppejõu prof. Heiki Mätliku kontsert „New European and Estonian Guitar Music“. Kutsutud on Eesti ülikoolide partnerid, vilistlased, Eesti kogukond Shanghais ja teised Eesti koostööpartnerid.