Tartu Kõrgem Kunstikool saab Pallase nime

19. juuni, 2018

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas eile Tartu Kõrgema Kunstikooli põhimääruse muudatuse, mille alusel hakkab kõrgkool käesoleva aasta 1. augustist kandma nime Kõrgem Kunstikool Pallas. Seega alustavad tänavused sisseastujad septembrist õpinguid juba uue nimega kõrgkoolis.

„Tänane Tartu Kõrgem Kunstikool on ennast kõrgkoolina nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tõestanud ning on valmis taas kandma Eesti professionaalset kunstiharidust sümboliseerivat nime ja pakub sellele uut ning nüüdisaegset sisu,“ lausus Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust. „Kõrgkooli missioon on professionaalse kunstihariduse kaudu arendada ühiskonnas loovust, nagu oli Kunstiühingu Pallas 1919. aastal loodud kooli eesmärk. Tartu Kõrgemal Kunstikoolil on kohustus mitte lasta Pallasel muutuda pelgalt ajalooliseks nähtuseks, vaid hoida seda nime ning sellega seonduvat elavana,“ lisab ta.

Uus nimi jõustub kõrgkooli 18. sünnipäeval ning inglise keeles hakkab kõrgkool kandma nime Pallas University of Applied Sciences.

1919. aastal asutas kunstiühing Pallas eraõppeasutusena kunstikooli, mis muutus 1924. aastal kõrgemaks õppeasutuseks Kunstikool Pallas. Tartu Kõrgem Kunstikool moodustati 1. augustil 2000 ja on järjepidevuse alusel seotud Tartus alates 1919. aastast eksisteerinud kunstiõppeasutusega. Erinevatel perioodidel on kool eksisteerinud vaheldumisi keskastme- ja kõrgema kunstikoolina.