Tartu Kõrgema Kunstikooli rahvusvaheline konverents

09. oktoober, 2017

Tartu Kõrgema Kunstikooli rahvusvaheline konverents toob fookusesse kunsti- ja disainihariduse oleviku ja tuleviku rahvusvahelises pingeolukorras.

Tartu Kõrgem Kunstikool korraldab 11. oktoobril rahvusvahelise konverentsi, kus räägitakse rahvusvahelise pingeolukorra mõjust kunstikõrgharidusele nii vormiliselt (rahvusvaheline mobiilsus ja koostöö) kui ka sisuliselt (kas ja kuidas kunstis ja disainis käsitletavad teemad on muutunud). Teemat avavad eksperdid ja kõrgkoolide esindajad Eestist ning välismaalt.

Elame ajal, mil Euroopas on rändekriis, maailmas on mitmed Euroopat mõjutavad sõjakolded, terrorismioht puudutab järjest enamaid riike ning rahvusvaheline julgeolekuolukord on pingestumas. Teisalt hoogustab Euroopa Komisjon erinevate meetmetega järjest enam kõrghariduse rahvusvahelistumist nii Euroopa Liidu siseselt kui ka ülemaailmselt. Tartu Kõrgema Kunstikooli korraldatava rahvusvahelise konverentsi fookuses on nende teemade arutelu kunsti ja disainihariduse kontekstis.

 

Tartu Kõrgema Kunstikooli rektori Vallo Nuusti sõnul on sellise teemapüstituse ajendiks tunnetus, et rahvusvaheline pingeolukord ei mõjuta ainult akadeemilist piiriülest koostööd, vaid on nähtav ja tajutav ka kunstnike loomingus. „Kas ja kuidas peaksid kunsti- ja disainikõrgkoolid sellele reageerima, kui rahvusvahelistumist on hakanud mõjutama taolised välised tegurid, selle üle tahamegi arutleda,” ütles rektor.

 

Konverentsi „Kunstiharidus rahvusvahelises pingeolukorras“ peaettekanded teevad:

– Elsebeth Gerner Nielsen (Koldingi Disainikooli rektor, rahvusvahelise disaini-, kunsti- ja meediakõrgkoolide ühenduse Cumulus asepresident, endine Taani kultuuriminister) –  ettekanne: „Global Design Vision. Thinking Across Borders in Policy Development, Governance, Management and, Importantly, Leadership in Education in the Creative Industries“

– Jaan Murumets (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse vanemteadur) – ettekanne:  „Mõeldes julgeolekust: Eesti perspektiiv” (Thinking of Security: Estonian perspective)

– Raul Ranne (SA Archimedes kõrghariduse büroo juhataja) – ettekanne:  „Kas see ongi rahvusvahelistumise lõpp?” (Is This the End of Internationalisation?)

Lisaks avavad teemat 8 väliskõrgkooli esindajat Soomest, Lätist, Venemaalt ja Saksamaalt. Eestist võtavad sõna Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli esindajad.

Konverentsi kava: www.artcol.ee/rahvusvaheline-nadal s

Konverents toimub Tartu Kõrgema Kunstikooli rahvusvaheline nädala raames, kus osalevad 18 väliskülalist Soomest, Leedust, Saksamaalt, Lätist, Venemaalt, Taanist ja Suurbritanniast.

* Pildil Olevus Art joonistus Tartu Kõrgema Kunstikooli Tähe õppehoonest. Allikas: Tartu Kõrgem Kunstikool facebook.