Tartu linna kavandatakse suurejoonelist lodjaparki

29. juuli, 2010
Tartu linnavalitsus otsustas sõlmida MTÜga Emajõe Lodjaselts
koostöölepingu lodjapargi arendamiseks ning seada selleks Emajõe
Lodjaseltsi kasuks hoonestusõigus üle 2,3 hektari suurusele kinnistule
Ujula tänaval.
Hoonestusõiguse seadmise tingimuste kohaselt peab Emajõe Lodjaselts
lammutama kinnistul paikneva vetelpäästehoone ja ehitama välja lodjakoja
ehitised, juurdepääsuteed, parklad, rajama haljastuse ja mänguväljakud.

Emajõe äärde praegusest lodjakojast linna poole jäävale alale on kavas
rajada mitmefunktsionaalne laevaehitus- ja kultuurikeskus – lodjapark, kus
on plaanis hakata ehitama erinevaid ajaloolisi siseveelaevu. Seal leiavad
koha jõemuuseum, laste lodjamaa, uurimis- ja koolituskeskus, väikesadam
jpm. Külastajad saavad oma silmaga jälgida laevade ehitamist. Lodjapargis
hakkavad ka toimuma erinevad kultuuriüritused – kontserdid, filmiõhtud,
õppepäevad jms.

„Emajõgi ja selle kaldapealsed saavad lodjakoja projekti elluviimisel uue
elu ja hingamise. Kindlasti kujuneb sellest üks Tartu turismimagneteid,
aga ka tartlastele endile mõnus ajaveetmispaik,“ ütles Tartu linnapea
Urmas Kruuse.

MTÜ Emajõe Lodjaselts esitab taotluse lodjapargi rajamise projekti
rahastamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise programmi. Projekti kogumaksumus on 53,6
miljonit krooni, Tartu linn kaasfinantseerib projekti selle heakskiitmisel
kuni 8 miljoni krooniga.

Projekti lõplik valmimisaeg on planeeritud 2013. aasta lõppu.