Tartu Loomemajanduskeskus ja AHHAA soovivad arendada 3D- ja 4D-filmide tootmist

14. september, 2010
filmide tootmineLoomemajanduskeskuse eestvõttel toimus Tartu kõrgkoolide esindajate ja
filmitegijate ümarlaud, kus arutati 3D- ja 4D-filmide tootmise arendamist.
Loomemajanduskeskus kavandab koos teaduskeskusega AHHAA rahvusvahelist
projekti, mille eesmärk on rajada Tartu Loomemajanduskeskuse uude hoonesse
3D- ja 4D-filmide tootmis- ja praktikabaas.
Kohtumise tulemusena on kavas käivitada kõrgkoolideülene
moodulõppeprogramm, mille raames valmivad 3D- ja 4D-filmid nii
teaduskeskuse Ahhaa kui ka välisturu tarbeks. Kõne all oli ka uue
õppestiili – projektipõhise õppe käivitamine, kus ühise eesmärgi nimel
saavad meeskonnana kokku nii tudengid, teadlased kui ka ettevõtjad.
Õppetöö planeeritakse läbi viia  Tartu Loomemajanduskeskuses ja
Teaduskeskuses Ahhaa.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul Oreškini sõnul annaks
loomemajanduskeskusesse planeeritav infrastruktuur võimaluse seda
valdkonda professionaalselt arendada ning Tartu 3D- ja 4D-filmide
tegijatel tekiks võimalus pakkuda oma loomingut ka väljapoole Eestit.

Ahhaa keskuse juhi Tiiu Silla sõnul on teaduskeskuse üheks ootuseks
valmivate filmide hariduslik ja teaduslik lähenemine. „4D-filme turul
liigub, aga nende sisu ei vasta teaduskeskuste vajadustele,” lisas Tiiu
Sild.

Projekti on plaanis rahastada mitmest erinevast allikast. Vajaliku
infrastruktuuri rajamiseks ning kõrgkoolideülese pilootprojekti
läbiviimiseks plaanitakse taotlus esitada Eesti, Läti ja Vene piiriülese
koostöö programmi.

Kohtumisel osalesid Tartu linna, Tartu Ülikooli, Viljandi
Kultuuriakadeemia, Tartu Kõrgema Kunstikooli, Tartu Kunstikooli ja
Teaduskeskus Ahhaa juhid ning Eesti esimeste 4D-filmide loojad.