Tartu Loomemajanduskeskus korraldab loengusarja autoriõigusest

16. september, 2011

altTartu Loomemajanduskeskus koostöös DAADi (erialalektoraat Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas), Tartu Ülikooli ja LOOV Eestiga korraldab avaliku loengusarja autoriõigusest, mis keskendub eelkõige praktilistele nõuannetele.

Loengud toimuvad septembrist novembrini Tartu Loomemajanduskeskuses (Kalevi 13). Loengusarja läbinutel on võimalik saada kaks ainepunkti.

 

Kursuse eesmärk on anda ülevaade loometööga seotud õiguslikest aspektidest. Kursus on suunatud kõigile, kes puutuvad oma õpingutes ja/või töös kokku intellektuaalse omandiga seotud küsimustega.

Pärast kursuse läbimist on osalejal ülevaade Eesti, Saksa ja Euroopa Liidu lepingu- ja autoriõiguse seaduste loomemajandusega seotud osadest ning teadmised nii Euroopa Liidu kui riiklikelt institutsioonidelt taotletavatest rahastusvõimalustest ja muudest toetustest. Lisaks on osaleja kursis rahvusvahelise kunstituru põhiliste toimemehhanismidega.

Õigusalane kursus keskendub peamiselt loomemajandusega seotud õiguslikele aspektidele (eriti autoriõigusele, infotehnoloogiaga seotud õigustele) ja EL institutsioonidelt ning era- ja avalikelt asutustelt taotletava rahastamisega seotud õiguslikele protseduuridele.

Ajakava

I loeng
23. september kell 14.00–15.30, 16.00–17.30
(4 akadeemilist tundi)
Justus Gaden. Mis on autoriõigus ja kuidas ma saan oma tööd kaitsta? (inglise keeles, eestikeelse materjaliga)
Külalislektor Justus Gaden (Institute for European and International Private and Procedural Law teadusassistent, prof. Haimo Schacki doktorant CAU-s, Kielis) tutvustab nii Euroopa Liidu kui Saksa autoriõiguseseadust.
NB! Viimane päev registreerumiseks 21. september!

II loeng
6. oktoober kell 14.00–15.30, 16.00–17.30 (4 akadeemilist tundi)
Anne Kalvi. Autoriõigus ja intellektuaalse omandi kaitse Eestis (eesti keeles)
Intellektuaalse omandi lektor Tartu Ülikoolis Anne Kalvi keskendub Eesti autoriõiguseseaduse erisustele.
NB! Teine asukoht: TÜ Iuridicum (Näituse 20-118).
Loeng toimub Tartu ettevõtlusnädala raames.

III loeng
28. oktoober kell 14.00–15.30, 16.00–17.30 (4 akadeemilist tundi)
Fiete Kalscheuer. Ajakirjandusvabadus (inglise keele, eestikeelse materjaliga)
Külalislektor Fiete Kalscheuer (prof Robert Alexy doktorant CAU-s, Kielis) annab ülevaate nendest ajakirjandus- ja arvamusvabadusega seotud õiguslikest nüanssidest, mis on seotud ajakirjanike, kirjanike ja teiste kirjutamisega seotud erialade igapäevase tööga.
Anastasia Boiko. Autorikaitse muusika valdkonnas (inglise keeles, eestikeelse materjaliga)

IV loeng
11. november kell 14.00–15.30, 16.00–17.30 (4 akadeemilist tundi)
Anne Lauber-RönsbergAutoriõigus ja intellektuaalne omand infotehnoloogia valdkonnas; tarkvara, andmebaasid (inglise keeles, eestikeelse materjaliga)
Külalislektor dr Anne Lauber-Rönsberg (LL.M., Institute for Intellectual Property, Competition and Media Law teadusassistent TU-s, Dresdenis) keskendub oma loengus IT-valdkonnaga seotud intellektuaalse omandi teemadele (rõhk digitaliseerimisega seotud teemadel) ning annab ülevaate mitmetest tuntud ettevõtetega (nt Google inc.) seotud õigusalastest küsimustest ja nende vastustest nimetatud küsimustele.

V loeng
25. november kell 14.00–15.30, 16.00–17.30 (4 akadeemilist tundi)
Christoph Weiß. Rahvusvahelisele kunstiturule sisenemine, turundamine ja rahastamine – nõuanded spetsialistilt (inglise keeles, eestikeelse materjaliga)
Jurist Christoph Weiß on Kunstraum B” kunstilise juhi ja  Saksa Kunstiassotsiatsiooni aseesimehena aastaid  loomemajanduse valdkonnas tegutsenud. Lisaks tutvustab ta kõige olulisemaid Euroopa Liidu ja riiklikke institutsioone, kust on võimalik taotleda toetust  loometegevuse rahastamiseks.

Detsembris toimub loengutsükli jooksul käsitletud teemasid kokkuvõttev eksam, mille eest on võimalik saada 2 ainepunkti. Kursuse edukalt läbinud saavad seda tõendava diplomi. Rohkem infot ja materjalid: www.rechtintartu.ee

Registreerumine

Registreerumine: thomas.hoffmann@ut.ee või angela@lmk.ee (Angela Olejko) või Tartu Ülikooli ÕIS (ainekood: OAIO.06.060). Loengutele saab registreeruda tervikuna kogu loengusarjaks, kuid ka ühe loengu kaupa, registreerumine lõpeb kaks päeva enne iga loengu algust.