Tartu ülikool ja Tallinna ülikool avavad ühised õppekavad

14. aprill, 2011

Tartu ülikool, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakool (BFM) avavad kaks kunste ja tehnoloogiaid siduvat ühist õppekava.

Sel kevadel toimub vastuvõtt kahele ingliskeelsele magistriprogrammile, teatas Tartu ülikooli pressiesindaja.

Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut ning Balti filmi- ja meediakool avavad ristmeedia tootmise alase ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning Balti filmi- ja meediakool muusika ja filmikunsti helitehnoloogia alase ühisõppekava.

Ristmeedia tootmise õppekava paneb rõhu audiovisuaalsisu tootmisele interaktiivsetele meediaplatvormidele. Ristmeedia on maailma meedia- ja telekommunikatsioonisektori üks kiiremini kasvavaid harusid. Selles otsitakse viise, kuidas üha paljunevaid ekraanipõhiseid seadmeid nagu mobiiltelefonid, arvutid ja muu selline meediasisu tarbimiseks lõimida, kuidas viia audiovisuaalsisu võrguplatvormidele ja jõuda nii uute kunstivormide, meediatoodete ja ärimudeliteni. Ristmeedia õppekava partnerid on teiste seas EMT, Tele2, Regio, Ekspress Grupp, rahvusringhääling ja Kanal 2.

Helitehnoloogiat kõrghariduse tasemel Baltikumis seni ei õpetata ja seega on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemial ning Balti filmi- ja meediakoolil võimalus muutuda muusika ja filmikunsti helitehnoloogia õppekavaga selle eriala tippkompetentsi pakkujaks kogu Baltikumis.

Õppekava koordineerib Tartu ülikool ning 2011. aasta vastuvõttu korraldab Balti filmi- ja meediakool. Magistrandid hakkavad õppima ühises grupis filmi- ja meediakooli filmimagistrantidega.

Mõlema õppekava käivitamine on saanud toetust Euroopa Liidu sotsiaalfondist.