Teadmiste ja kogemuste eksport

20. detsember, 2016

Suurim rõõm on ikka andmise rõõm ja seda tõde on sobiv meenutada just jõulude ajal. Loov Eesti on oma seitsme tegevusaasta jooksul õppinud parimatelt ja kasvanud koos heade partneritega, et olla täna juhendaja ja andja rollis.

Välisministeeriumi poolt toetatud arengukoostööprojekt “Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ja loomeettevõtlust toetava ökosüsteemi arendamine Gruusias” on jõudnud poole peale. Toimunud on esimesed teadlikkuse tõstmise üritused Gruusias, partnerite õppevisiit Eestisse ja loomeettevõtete konkurss Creative Business Cup Georgia.

Oleme nende kohtumiste käigus mõndagi Gruusia loomemajanduses avastanud ja kogenud, kuid tervikpildi saamine nõuab kindlasti rohkem aega. Seepärast oli detsembri algul toimunud Creative Georgia Forum suurepäraseks võimaluseks, et saada osa mitte ainult Gruusia vaid kogu regiooni loomemajanduse aruteludest.

georgia

 Creative Georgia Forum oli esimene rahvusvaheline loomemajanduse konverents Gruusias, mille korraldasid Gruusia Kultuuriministeerium ja Euroopa Liidu Idapartnerluse Kultuuriprogramm

8.-9.detsembrini kohtusid Tbilisis  Aserbaidžaani ja Gruusia kultuuriministrid ning Armeenia, Valgevene, Ukraina, Moldova kultuuriministeeriumite kõrged ametnikud paljude Euroopa loomemajanduse ekspertidega ning pakkusid konverentsi külalistele kaks väga kasulikku ja meeldejäävat päeva.

Arutelud, ettekanded ja Gruusia parimate loomemajanduse näidete jagamine oli väärtuslik teadmine ka allakirjutanule, et planeerida koostööprojekti järgmisi tegevusi.

Samuti kogu värvikirev palett regioonis toimuvast – mida, kuidas ja millises tempos planeeritakse, tehakse või teatakse loomemajandusest Armeenias, Valgevenes või   Aserbaidžaanis. Avastus, et kuidas samas regioonis ja naabritena elades, ollakse siiski nii erinevatel teedel, kui räägime loomemajanduse teemadel.

Pärast akadeemilist kahepäevast konverentsi oli pühendatud terve päev tudengite ettevõtlikkuse arendamisele.

10.detsember jääb Gruusia loomemajanduse ajalukku, kui Loov Eesti väljatöötatud innovaatiliste ideede arendamise töötoa – TeamLab pilootprojekti päev.

Esmakordselt toimus TeamLab väljaspool Eestit. Oleme tänulikud Creative Georgia Forum’i korraldajatele võimaluse eest, et saime katsetada formaadi töökindlust ka teises kultuuriruumis. Rahulolu kordaläinud üritusest on vastastikune.

TeamLabil osales rohkem, kui 40 tudengit erinevatest ülikoolidest ja teaduskondadest,  esitleti 21 ideed, moodustati 9 interdistsiplinaarset meeskonda ja selgitati välja võitjad. Kõik arvulised näitajad olid äravahetamiseni sarnased juba aastaid Eestis toimuvate TeamLabi-dega.

Noorte ideed alates disaintoodetest mobiilirakendusteni on samuti etteaimatav tulemus. Vahest leidub väike erinevus selles, et sealsed noored nägid ja tundsid vajadust lahendada mitmeid sotsiaalseid probleeme, pakkudes lahendusi avalike teenuste korraldamiseks. Näiteks parkimise korraldamine Tbilisis, vabatahtlike portaal või Gruusia filmipärandi arhiiv.

Peaauhinna, õppereisi Prahasse, võitis aga meeskond, kelle ideest võiks meile kõigile kasu tõusta.  Nimelt arendati mobiilirakendust, mis aitab planeerida sinu kalendrit selliselt, et sobitab sinna ka kohtumised sõpradega ehk siis koosolekute meeldetuletuse asemel näitab kalender sobivaid aegu nn kvaliteetaja veetmiseks lähedastega. Jällegi sobiv märksõna jõuludeks.

Hea, et projekt jätkub veel järgmisel aastal ja mitmed põnevad kohtumised on veel ees.

 

Eva Leemet

Loov Eesti tegevjuht