Teadusuuringuteks ja tootearenduseks ootab taotlemist ligi 3 mld krooni

12. august, 2010

Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted saavad 8. detsembrini taotleda Euroopa Liidu 7. raamprogrammist toetust teadusuuringuteks ja tootearenduseks, ühtekokku läheb seekordses taotlusvoorus jagamisele 2,96 miljardit krooni.

„Eesti ettevõtted on sõltumata suurusest olnud Euroopa Liidu koostööprogrammidest toetusraha taotlemisel edukad, toetust on antud ühtekokku 32-le projektile, mis sündisid Eesti ettevõtete või nende assotsiatsioonide osalusel,” hindas EASi innovatsioonidivisjoni direktor Ilmar Pralla. „Euroopa Liit on pannud oma õla alla rohkem kui 95 miljoni krooniga,” täiendas ta.

Näiteks Rakvere firma Remedium loob Euroopa Liidu 7. raamprogrammi toel intelligentset biofiltrite süsteemi kalakasvatuste tootlikkuse tõstmiseks; Plastitehas töötab välja uuenduslikku taaskasutatavat pakkekilet toiduainete säilivuse pikendamiseks; Eesti Innovatsiooni Instituut, Datel ja TRV Kliima arendavad üheskoos pihuarvuteid 3D jooniste ja muu info kasutamiseks ehitustel; Hiiumaa ettevõtte Ardoran ja elektroonikafirma Electronics Design eestvedamisel luuakse tehnoloogiat euromüntide ehtsuse kontrolliks.

Programmi tingimuste kohaselt liigituvad väike- ja keskmise suurusega ettevõteteks paljud Eesti firmad, kuna töötajaid peab sel ettevõttel olema alla 250 ning aastakäive ei tohi ületada 50 miljonit eurot või bilansimaht 43 miljonit eurot.

7. raamprogramm (FP7) on Euroopa Liidu peamine teadusuuringute ja tehnoloogia arendustöö rahastamise vahend, mille eesmärgiks on suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Aastatel 2007-2013 antakse programmi kaudu Euroopa ettevõtetele toetust rohkem kui 830 miljardi krooni ulatuses. Raamprogramm on jagatud eraldi valdkondlikeks blokkideks ja alaprogrammideks, kus toimuvad regulaarselt 3-4 kuud vältavad projektikonkursid, mille kaudu toetusraha jagatakse.

Võimalikke välispartnereid saab leida veebilehe http://www.ncp-sme.net/ kaudu, lisainfot saab ka programmi kontaktisikutelt EASist ja SA-st Archimedes ning veebist http://cordis.europa.eu/fp7.