TeamLab@Ida-Viru

Esimene TeamLab Narvas toimus 2016. aastal  7. ja 9. oktoobril.

Kahe- ja poolepäevasel hackathonil saavad kokku disainerid, insenerid, koodikirjutajad, kogukonna aktivistid, äriarendajad ja loovalade esindajad, et koos mentoritega teha valmis uudsed lahendused ja rakendused Ida-Viru jaoks.
Hackathon on ideede maraton, mille raames meeskonnad ekspertide ja mentorite toel töötavad välja erinevate probleemide lahendusi. Esimene Ida-Viru regionaalne hackaton kandis nime TeamLab@Ida-Viru ning toimus Loov Eesti +Maa programmi raames. Esimese hackathoni valdkondadeks valiti järgmist: tehnilised leiutised, regioonis uute töö-kohtade loomine, kohalik omaalgatus ning loomemajandus.

Ootame ka 2017. aastal kõikide teemade puhul meeskondi ja ideid, et kahe päeva jooksul neid vormistada prototüüpideks, kontseptsioonideks, ärimudeliteks või kavanditeks – näiteks loovlahendused linnale või uued disainikaubad.

TeamLab@IdaViru avab parimatele meeskondadele uksed nii PESA interaktiivse inkubatsiooni kui ka teiste partnerite eelinkubatsiooniprogrammidesse.