Tee Viljandi loomeinkubaatorile logo!

28. mai, 2010
Sihtasutus Viljandimaa Loomeinkubaatorid on 2009. aastal mitmete avalik- ja eraõiguslike asutuste poolt loodud ettevõte, mille eesmärgiks on arendada välja erialaspetsiifiliste tootearendus- ja tootmiskeskkondadega pärandtehnoloogilise suunaga loomeinkubaator Viljandimaal , mis soodustab inimeste loomingulise ja majandusliku potentsiaali rakendamist läbi ettevõtluse, maandades kvaliteetse keskkonna ja tugiteenuste pakkumise abil alustava loomeettevõtja riske.
2010.-2011 aastatel valmivad EASi abiga loomeinkubaatori tekstiili- ja metallitöö tootmis- ja tootearenduskeskkonnad ning inkubeeruma oodatakse nimetatud valdkondade alustavaid ettevõtjaid. Sihtasutuse  peamisteks koostööpartneriteks on Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning AS Viljandi Metall.

Antud konkursi eesmärgiks on töötada välja Viljandimaa Loomeinkubaatori logo, logotüüp ja tunnuslause.

Konkursi tingimused:

Logo peaks olema uuenduslik ja seonduma loomeinkubaatorile oluliste märksõnadega – pärandtehnoloogia, ettevõtlus, loomingulisus, areng.
Logo peaks olema mõistetav ja omama laia tähendusvälja.
Logo peaks koosnema märgi ja ettevõtte nime ühendusest.
Logo peaks olema kasutatav nii veebikeskkonnas kui trükistel ning nii suurel kui väiksel pinnal.
Maksimaalne kasutatavate värvide arv (peale musta ja valge) on 4, esitatud töö peab sisaldama nii värvilist kui  mustvalget logokavandit;
Logo peab olema esitatud GIF/JPG ja PDF formaadis kahes keeles (eesti- ja inglise keeles)
Võimalusel logo esitada ka CDR, AI või EPS formaadis;
Konkursitööle lisada autori andmed – nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
Konkursi võitnud logo võetakse kasutusele Viljandimaa Loomeinkubaatori sümboolikana koos kõigi autori- ja kasutusõigustega;
Konkursi korraldaja jätab endale õiguse muuta logo kavandit koostöös autoriga.

Tähtajad ja tulemused:
Tööde esitamise tähtaeg on 8. juuni 2010.a. kell 12.00. Tööd esitada e-maili aadressil elerin@kultuur.edu.ee või (CD-na) posti teel: SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid, Posti 1, Viljandi 71004.
Auhinnafond on 5000 krooni.

Konkursi korraldajad jätavad endale õiguse sobiva töö puudumisel auhinda mitte välja anda.
Konkursile laekunud töid hindab korraldaja poolt kokku kutsutud komisjon. Konkursi võidutöö kuulutatakse välja 1 nädala jooksul ja võitjaid teavitatakse e-posti vahendusel.

Kontaktinfo: Elerin Laurimäe, SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid, 435 5254, elerin@kultuur.edu.ee