Teenusmajanduse koda: elektriautode laadimistaristu disain eestist

18. mai, 2011

Teenusmajanduse koda teeb riigile ettepaneku toetada Eesti loomemajanduse arengut, tellides loodava elektriautode laadimistaristu laadurite ja sellega seonduvad disainilahendused Eesti tootedisaineritelt.

Teenusmajanduse koja asutajaliikme, reklaamiagentuuri Der Tank juhi Joel Volkovi sõnul on CO2 kvootide müügitehingu ühe osana rajatava elektriautode laadimistaristu näol tegu riikliku suurprojektiga, millel on Eesti riigile tugev rahvusvaheline turunduslik ning mainet kujundav mõõde. Eesti saab esimeseks riigiks maailmas, kus elektriautosid on võimalik kogu riigi piires mugavalt laadida. See areng pälvib kindlasti laia rahvusvahelist tähelepanu ning me võime tulevikus mitmel pool meedias näha eestimaiseid elektriautode laadijaid, mida kasutavad paljud meid väisavad riigijuhid ja tippettevõtjad. Kuivõrd teema on uus, siis pole suurtootjad maailmas laadimistaristu disainile väga paljutähelepanu pööranud. Eestil on võimalus selles osas selgelt eristuda ning saavutada topeltefekt. Olen veendunud, et Eesti tootedisainerid suudavad vajadusel luua silmapaistva disainiga laadureid ja muid nähtavaid taristu osiseid. Eesti riigil on täna kindlasti võimalus seada rahvusvahelise taristuhanke üheks eeltingimuseks Eesti loomepotentsiaali kasutamise. Loodan kogu südamest, et sedapuhku toetab riik loomemajandust ka reaalsetes tegudes, mitte sõnades,” selgitas Volkov Teenusmajanduse Koja ettepanekut.

Taustainfo:
Eesti elektromobiilsuse programm

2011. aasta märtsi alguses otsustas Vabariigi Valitsus sõlmida Mitsubishi Corporationiga lepingu 10 miljoni AAU ulatuses saastekvoodi müügiks, et algatada Eesti elektromobiilsuse programm. Programm koosneb kolmest osast: Sotsiaalministeeriumi poolt võetakse näidiskasutusse 507 Mitsubishi iMiev elektriautot, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt töötatakse välja toetusskeem elektriautode soetamise toetamiseks [1] ning rajatakse riiki kattev elektriautode laadimistaristu [2].

Teenusmajanduse Koda

Teenusmajanduse Koda on vabatahtlik teenusmajanduses ja teabeettevõtluses tegutsevaid ettevõtteid koondav organisatsioon. Teenusmajanduse  Koda loodi 2010. aasta kevadel ning tänaseks on koja liikmeskond kasvanud 64 liikmeni.

Teenusmajanduse Koja põhieesmärkideks on:
* ühendada isikud, kes loovad lisaväärtust läbi targa ja haritud tööjõu ning kes on huvitatud, et Eesti teenusmajandus oleks rahvusvaheline;
* teenusmajanduse osatähtsuse tõstmine ühiskonnas;
* majandus- ja õiguskeskkonna parandamine, et tõsta Eesti kõrget lisandväärtust pakkuva teenusmajanduse konkurentsivõimet;
* inimestesse investeerimise väärtustamine; ja
* oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.