Tegevust alustanud ESA Loomemajanduse Arenduskeskus julgustab endaga liituma loovisikuid ja ettevõtteid üle Eesti

31. jaanuar, 2012

esa_logo_v_190pxTäna avatakse Tallinna Loomeinkubaatori ruumides ESA Loomemajanduse Arenduskeskus, mille eesmärkideks on loomemajandusalase nõustamis- ja arendusteenuse pakkumine, ettevõtlusalaste ja loomemajanduse arendusprojektide algatamine ja läbiviimine, rahvusvahelistes projektides osalemine inkubaatori ja arenduskeskuse tegevuste arendamiseks ning eksporditoe pakkumine.

Arenduskeskus on oma tegevust juba alustanud ning ka esimene infopäev Lääne-Virumaal läbi viidud, järge on ootamas teised maakonnad.

 

„ESA Loomemajanduse Arenduskeskuse tegutsemispõhi on laiem kui inkubaatoril ning oleme avatud loovisikutele ja ettevõtetele üle kogu Eesti. Loomuliku jätkuna inkubaatoris enim esindatud valdkondadele – disainivaldkonnad ning digi- ja audiovisuaalvaldkond – keskendume esimeses etapis eelkõige just neile ning meie peamine roll on erialaspetsiifikat arvesse võttes ettevõtlust arendava toe pakkumine. Oleme alustanud loome- ja sidusvaldkondade tegevuste kaardistamisega ning loodame aasta lõpuks toimima saada ladusa infovahetuse koostöövõrgustike tekkeks,“ kirjeldab arenduskeskuse tegevust ESA juhatuse liige Anu Lõhmus.

„Detsembrikuus valmis meil koostöös Tartu Loomemajanduskeskuse, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ja Eesti Tuleviku-uuringute Instituudiga I etapp Loomevaldkonna mikro- ja väikeettevõtete uuringust, kus said kaardistatud ettevõtete tegutsemismotiivid, praktikad ja arengusuunad. Need on meile head sisendid nii inkubaatori kui arenduskeskuse tugitegevuste kujundamisel,“ lisab Anu Lõhmus.

Loomemajanduse Arenduskeskuses tegutseb ka Läänemere piirkonna projekti Baltic Fashion kohalik kontaktpunkt, mille peamiseks ülesandeks on projektiinfo vahendamine nii partnerite kui ka sihtgrupi vahel, Baltic Fashion andmebaasi jaoks materjali ja parima praktika kogumine, ühtlasi ka erinevate ürituste korraldamine ja koordineerimine ning püsiva ja tugeva kontaktvõrgustiku loomine nii kohalikul tasandil kui ka partnerite vahel. Rahvusliku kontaktpunkti kaudu on võimalus nii Eesti kui ka muudel Läänemere regiooni ettevõtetel leida koostööpartnereid ja teisi kasulikke kontakte. Veebruari alguses algab moeettevõtjatele suunatud küsitlus, mis aitab välja selgitada moe- ja moetööstusega seotud ettevõtjate koolitus- ning infovajadusi. Lisaks stardib sel nädalal Eesti Kunstiakadeemia ja EBSi tudengite ühisprojekt „8 sammu kunstist ettevõtluseni“, kus kaheksa praktilise mooduli läbimisel omandavad tudengid erinevaid ettevõtlusalaseid teadmisi nii teoreetikutelt kui ka praktikutelt.