Tehnopoli idufirmad käisid Londonis investoreid ja kliente otsimas

16. detsember, 2014

Tehnopoli Startup Inkubaator korraldas programmis osalevatele idufirmadele ärimissiooni Londonisse, mille eesmärgiks oli saada ärimudelile tagasisidet, leida kliente ning saada otsekontakte potentsiaalsete investoritega.

Ärimissioonil osalesid veebilehtede testimisplatvormi arendav Browserbite, talendijuhtimise tarkvara loov Upsteem ja virtuaalset grupitööd võimaldav Deekit.

Viie päeva jooksul toimusid missiooni raames mitmed kasulikud kohtumised. Näiteks kohtusid ettevõtted kohalike ingelinvestoritega, Startupbootcampi,  Seedcampi  ja Innovation Warehouse esindajatega. Koostöösidemeid otsiti ettevõtetega IBM, Compare the Cloud, Pulsant, KPMG ja Arrow ECS.

„Korraldame oma startup ettevõtetele ärimissiooni Inglismaale kaks korda aastas, et kohtuda kohalike investorite, partnerite, klientidega. Samuti on oluline turuinfo saamine ja toote turuvõimaluse selgitamine,“ kommenteeris missiooni korraldaja, Startup Inkubaatori kogukonnajuht, Triin Mahlakõiv.

„Osalevate ettevõtete jaoks on Inglismaa üheks sihtturuks, kust Edasi plaanitaks globaalset laienemist. Tahame ettevõtteid selles osas aidata, organiseerides enamuse kohapealsest programmist. Loomulikult saavad ettevõtted ka ise, oma vajadusest lähtuvaid kohtumisi kokku leppida,“ lisas Mahlakõiv.

Edu saavutamine uutel turgudel on siiski seotud ettevõtte enda ambitsiooni ja ärimudeliga. „Seekord osalesid missioonil väga tugevad ettevõtted, kes said väga palju vajalikku sisendit oma ärimudeli arendamiseks. Eestis tegeleme süstemaatiliselt edasi, et saadud sisendit paremini ära kasutada ja konkreetsete tehinguteni jõuda,“ ütles Triin Mahlakõiv.

Loe edasi siit.