Tiina Urm: Muljeid Maailmakohviku loomemajanduse arutelult

20. november, 2009
Tartus korraldatud Maailmakohviku formaadis toimus arutelu  loomemajanduse teemadel. Maailmakohvik läks ilusti – rahvast oli mitu suuremat lauatäit ja teema võeti soojalt vastu.Raul Oreškin avas teema alustuseks sisuliselt – rääkis enda taustast, Tartu loomemajanduskeskusest ja loomemajanduse temaatikast laiemalt.
Arutelus keskendusime kahele põhilisele teemaliinile. Esiteks loovus individuaalsest ja isiklikust perspektiivist, ehk siis kuivõrd ma oma loovust oma
igapäevaelus, töös, hobides rakendan. Kuivõrd julgelt ma olen oma elu kujundaja ja looja tervikuna.Teine teemaliin oli looja roll ühiskonnas – ehk siis milliseid võimalusi meie praegune ühiskonnakorraldus pakub oma loovuse rakendamiseks. Kuidas tuleks loovinimesi kohelda – nt. ka ettevõtluse seisukohalt – kas neil on vaja eritingimusi? Kuidas tagada see, et loomeinimesed saaksid oma loovust realiseerida nii, et nad ühelt poolt ei oleks näljas ja teiselt poolt saaks enda loomejõudu maksimaalselt realiseerida.
Põhilised järeldused olid sellised, et tegelikult peitub loovus kõikjal – ka ettevõtlus nõuab sageli puhast loovust – kuidas keskkonnaga kohaneda, kuidas muutustele reageerida jne. Kuid loomeinimestele päris oma ettevõtluskeskkonda ei ole vaja luua, kõiki loojaid ettevõtjaks teha ei ole vaja. Neid, kes on selleks valmis, tuleb toetada küll, kuid põhiküsimus on viia inimesed kokku, et nad saaksid läbi koostöö igaüks oma rolli realiseerida – paduettevõtjad paduloojatega, läbi koostöö üksteisega ja ‘klassikaliste’ ettevõtjatega. Sest ka ettevõtjad vajavad loomeinimesi, nende ideid ja lahendusi. Tõstatus ka hariduse teema – loomeinimesed satuvad peale kooli lõpetamist ellu ilma igasuguste elementaarsete ellujäämisoskusteta, just eelkõige ettevõtluse, majandusruumi üldiste seaduspärasuste ja enese-esitlusega seonduvate teadmiste ja oskuste puudumise seisukohalt.
Maailma kohviku üritust korraldasid Evelin Uibokand, Tiina Urm, Piret Jeedas, Oliver Nahkur.


Loe Maailmakohviku loomemajanduse arutelust pikemalt siit.