TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli loomemajanduse moodul jätkub

01. veebruar, 2011

altSel nädalal jätkub möödunud semestril Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli (BFM) poolt edukalt käimalükatud ingliskeelne loomemajanduse õppemoodul.

Algaval semestril on kavas kursuseid nii kultuuriettevõtlusest, linnadest kui ökosüsteemidest, loovtööstuse üleilmastumisest kui ka meedia innovatsioonist.

“Näeme ette, et moodulit läbides omandavad üliõpilased teadmisi, mis on rakendatavad nii avalikus sektoris loov- ja kultuuritööstuse alaste poliitikate väljatöötamisel ja sektori valitsemisel kui ka erasektoris antud valdkonna ettevõtete strateegilisel juhtimisel,” ütles mooduli juht, Balti Filmi- ja Meediakooli meediainnovatsiooni ja loovtööstuste lektor Indrek Ibrus.

Sarnaselt möödunud semestrile õpetavad ka sel semestril mooduli raames õppejõud ni Eestist kui ka mujalt – Saksamaalt, Argentiinast ja Lätist.

Loov-ettevõtlust õpetab blokk-kursusena aprillis Stockholmi Majandusülikooli Riia haru ettevõtlus-õppejõud Dr. Arnis Sauka. Loovtööstuse üleilmastumise alast kursust õpetab Dr. Ulrike Rohn koos külalisõppejõuga Argentiinast. Meediainnovatsiooni kursust veab Dr. Indrek Ibrus ning Linnade kultuuriliste ökosüsteemide kursust õpetab Dr. Tarmo Pikner TLÜ Eesti Humanitaarinstituudist.

Mooduli kursuseid loetakse inglise keeles ning osa võivad võtta kõigi avalik-õiguslike ülikoolide bakalaureuse- kui ka magistritudengid. Mooduli tervikmaht on 24 EAP. Oodatud on ka ülikoolivälised huvilised, kes saavad kuulata nii üksikuid loenguid kui ka kogu moodulit läbi avatud ülikooli.

Enam infot mooduli kohta saab BFMi kodulehelt www.bfm.ee . Küsimuste tekkides saab infot dr. Indrek Ibruselt( ibrus@tlu.ee).