Toetusprogramm Eesti kultuur maailmas ootab taotlusi

09. jaanuar, 2014

Kul logo 1 72dpi veebProgrammi eesmärk on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja kultuuriekspordi soodustamine, kultuuri kaudu Eesti tutvustamine maailmas ja võimaluste loomine Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele rahvusvahelisele areenile jõudmiseks. Taotluste esitamise tähtaegadeks on jaanuari, aprilli ja septembri viimane tööpäev.

Programmist toetatakse:

  • osavõttu Eestile olulistest kõrgtasemel silmapaistvatest kultuuriüritustest välismaal;
  • välisriigis toimuvate kultuuriprojektide, sh kontsertide, etenduste, näituste jms korraldamist;
  • välismaal toimuvate Eesti kultuuripäevade, festivalide ja esitluste korraldamist ja neist osavõttu;
  • osalemist rahvusvahelistel messidel, esitlusfestivalidel ja –foorumitel ning teistel eksporti soodustavatel üritustel.

Programmist ei toetata:

  • projekte, mis on toimunud enne taotlusvooru tähtaja saabumist;
  • harrastuskollektiivide välissõite
  • välja arvatud juhul, kui võetakse osa Eestile olulisest kõrgtasemel silmapaistvast kultuuriüritusest välismaal;
  • välja arvatud juhul, kui korraldatakse või võetakse osa välismaal toimuvatest Eesti kultuuripäevadest, festivalist ja esitlusest;
  • väliseestlastega kultuurisidemete hoidmise ja arendamise projekte (neid projekte toetatakse väliseesti kultuuriühingute toetusprogrammist).

Projekti kogueelarve peab ületama 4000 eurot. Programmist jagatava toetuse alampiir projekti kohta on 1500 eurot ja ülempiir 65 000 eurot.

Lisainfo Kultuuriministeeriumi kodulehel.