Toimub loomemajanduse tugistruktuuride teabepäev

09. mai, 2011

alt26. mail toimubTartus EASi loomemajanduse programmi tegevuste raames teabepäev.

 

Teabepäev leiab aset neljapäeval, 26. mail, algusega kl.10:00 Tartus Teaduskeskuse AHHAA (Sadama 1) lektooriumis.

Teabepäeva kavas on informatsiooni jagamine määruse „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord” muudetud versiooni kohta, samuti räägitakse, milliseid tegevusi muudetud määrusega toetatakse ja millal toimub taotluste teine voor; kuidas hinnatakse esitatavaid projekte ja mida on vaja teha selleks, et toetust saada.

Analüüsitakse ka eelmisel taotlusvoorul (2009.a detsembris) esitatud projektide tugevusi ja nõrkusi, projektides kirjeldatud eesmärke ja reaalselt saavutatud tulemusi ning samas õpetatakse loomemajanduse tugistruktuuri tegevusi planeerima ja koostama äriplaani.

Päeva lõpus külastatakse Tartu Loomemajandusekeskust Kalevi tänaval.

Teabepäevale on oodatud nii valdkondlike kui piirkondlike arenduskeskuste esindajad.

Registreerimine