Tom Fleming: Tallinna Manifest näitab Eesti rolli loomemajanduse edendamisel

26. oktoober, 2011

altLoov Eesti küsis konverentsi programmijuhilt Tom Flemingult, Tom Fleming Creative Consultancy juhilt ning konverentsi moderaatorilt, paar Tallinna Manifestiga seotud küsimust.

Mida annab konverentsil koostatud Tallinna Manifest Eestile?

Eesti on väike riik Euroopa põhjaosas, kuid on võtnud eestvedaja rolli loomemajanduse arendamisel Euroopa Liidus. Tallinna Manifest on selle olulise rolli tõestuseks.

Kes on need, kes peaksid seisma hea, et manifestis kirjapandu reaalselt ellu viidaks?

Kõik konverentsil osalejad peaksid seda ühiselt tegema.

Rääkides Eestist, siis nendeks organisatsioonideks peaksid olema Eesti valitsus, EAS, Kultuuriministreerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Loov Eesti.

Olid seotud paari aasta taguse Põhjamaade loomemajanduse Green Paper’i loomisega. Mis on olnud selle dokumendi koostamise konkreetsed tulemused?

Üks kõige käegakatsutavamaid tulemusi on minu meelest olnud Põhjamaade loomemajanduse võrgustiku loomine. See võrgustik aitab kaasa know-how ja oskuste jagamisele loomemajanduse valdkonnas Põhjamaade vahel. Nüüd on võrgustiku töösse kaasatud ka Balti riigid.

Dokumendis käistletu on osaliselt leidnud kajastamist riiklikes loomemajanduse strateegiates. Eelkõige on aga antud dokument kaasa toonud erinevate materjalide mobiliseerimise regioonis ning tugevdanud riikidevahelist koostööd.

Intervjueeris Piret Potisepp

VAATA LISAKS: 
Pildigalerii
Blogi, presentatsioonid ja materjalid 
Artiklid eesti keeles
Videoklipp
President Toomas Hendrik Ilvese kõne