Toote testimine ja turustamine

25. juuli, 2011

Toote testimine

Testimise etapis katsetatakse uut toodet reaalsetes turutingimustes. Proovimüügi kaudu saab hinnata tarbijate reaktsiooni ja uue toote turuedu. See võimaldab analüüsida, kas toode vastab tarbijate vajadustele ning vastavalt sellele saab muuta turundusplaani ning uut toodet korrigeerida. Toote testimine võimaldab ka paremini prognoosida tulevast käivet ja kasumit.

Proovimüük tuleks korraldada tüüpilises müügipiirkonnas. Proovimüük võimaldab välja selgitada, kas müügimaht on piisav, et lugeda toode edukalt juurutatuks; kas toode (ka brändinimi, hind, pakend, reklaam) rahuldab tarbijat ning kas tehakse kordusoste.

Mida suurem on prooviturg, seda väiksem on uue toote läbikukkumise võimalus. Toodet tuleks proovida seni, kuni on saadud vajalik info otsuse tegemiseks, kas tulla uue tootega turule või mitte.

Toote turustamine

Selles etapis valmistatakse toodet suurtes kogustes ning lastakse müüki.
Toodet võib turustada sisenedes turule järk-järgult või hõivates samaaegselt mitu turuosa. Järk-järgult sisenedes on ettevõtte risk väiksem, kuna ühest müügipiirkonnast saadud tulu saab kasutada teise piirkonda sisenemiseks.

Toote turustamise etapis on oluline tootmise efektiivne korraldamine, kvaliteedi tagamine, eelarvest ja ajagraafikust kinnipidamine. Tarbijat huvitavad eelkõige toote välimus, funktsionaalsus ja hind. Tähelepanu tuleb pöörata ka toote subjektiivsetele iseärasustele, mis teevad toote kasutamise meeldivaks.

Suurtes kogustes tootmine on ettevõttele kulukas, kuna täiendavaid finantsressursse tuleb paigutada tootmisprotsessi, seadmetesse, ruumidesse ning toote müügitegevuse ja reklaami tarbeks. Seega on toote turustamise etapis väga oluline õigete juhtimisotsuste tegemine.