Tootearendus

30. september, 2009

Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turuletoomisega. Uus toode/teenus võib olla muudatuste tegemine olemasolevas tootes või täiesti uue toote väljaarendamine. Eduka tootearenduse aluseks on turunõudluse analüüs – st  kes on klient ning missugused on tema vajadused.

Tootearenduse protsess algab ideede otsimisest. Selleks võib korraldada oma töötajaga ajurünnakuid, kasutada klientidelt saadud tagasisidet või uuringute andmeid. Seejärel tuleb ideid analüüsida ja hinnata ning sobivaim välja valida. Sobivaim on tooteidee, millel on kõige enam turupotentsiaali, mis rahuldab klientide vajadusi kõige paremini ning millel on selge konkurentsieelis. Arvestada tuleb ka oma ettevõtte võimalustega – st, kui suuri kulutusi on võimalik teha uue toote või teenuse arendamiseks.
Kui sobiv tooteidee on olemas, tuleb analüüsida selle tasuvust. Selleks tuleb teha prognoosid oodatavate rahavoogude ja kulude kohta, hinnata turuosa suurust ja toote/teenuse kasutusiga. Finantsprognooside koostamisel on abiks IPlanner

Kui tooteidee on majanduslikult tasuv, valmistatakse toote näidiseksemplar ja kavandatakse turundusstrateegia. Seejärel on võimalik uut toodet proovida – st pakkuda toodet klientidele reaalsetes turutingimustes (tüüpilises müügikohas). Sellel perioodil tuleb välja selgitada, kas toode/teenus rahuldab tarbijat, kas valitud turundusmeetmed on sobivad, kas võib jätkata toote/teenuse pakkumist esialgsel kujul või on vajalik teha muudatusi. Kui toote/teenuse  testimine osutub edukaks, järgneb uue toote turustamine. Loe lisaks: tootearendusjuhend

Vaata videost: http://www.youtube.com/watch?v=V0PEkWcnEC8

EAS pakub tootearenduseks mitmeid toetusi. Kõrge kvalifikatsiooniga arendustöötaja (teadur, insener, disainer, rahvusvaheline turundusjuht) värbamiseks ja rakendamiseks saab taotleda arendustöötaja kaasamise toetust. Innovatsiooniosakute abil on võimalik koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.