Töötukassa koolituskaardi võimaldab tasuda kuni 2500 EUR maksva koolituse eest

02. august, 2011

altKoolituskaart on kiire ja paindlik võimalus pakkuda töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele vajadusel tööalast ümber- ja täiendõpet, mis aitab uut tööd leida.

Tööalaseks koolituseks on -, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine või täiendamine ning ettevõtluskoolitused. Koolituskaardi alusel ei pakuta üldjuhtimise alaseid, üldisi sotsiaalseid oskusi või isikuomadusi arendavaid koolitusi.

Koolitusvajadus selgitatakse välja koostöös konsultandiga. Koolitusvajaduse hindamise eelduseks on aktiivne töö otsimine. Koolituse võimaldamist kaalub töötukassa juhul, kui aktiivse tööotsingu tulemusel on selgunud, et töölesaamine eeldab konkreetsete teadmiste ja oskuste omandamist või täiendamist.

Kui koolitusvajadus on põhjendatuks hinnatud ja konsultant on töötule võimaldanud koolituse koolituskaardiga, on töötul õigus valida endale vajalik kursus töötukassa kinnitatud koolitajate pakutavate koolituste hulgast. Kui vajalik kursus on leitud ning konsultant valikuga nõustunud, peab inimene end ise kursusele registreerima. Kursusele registreerides tuleb koolitajale teada anda, et ollakse töötukassa koolituskaardi klient.

Töötukassa tasub koolituskaardi raames kuni 2500 eurot (käibemaksuga) maksva koolituse eest (kuni 31.07.2011 oli koolituskaardi piirmäär 959 eurot) . Kui koolitus on kallim, tasub 2500 eurot ületava summa koolitajale töötu ise.

Koolituskaarti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond raamprogrammist “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007 – 2013”.

Vaata Töötukass kinnitatud koolitajate nimekirja SIIT