Tulemas on kunstihari​duse konverents

09. jaanuar, 2012

eka2.-3. veebruaril toimub Eesti Kunstiakadeemias konverents “Avalikud ootused” , mille eesmärgiks on käsitleda kunsti, kõrghariduse ja ühiskonna vahelisi suhteid.


Ettekannetes ja töötubades keskendutakse järgmistele küsimustele:

Keda peavad kunstikõrgkoolid koolitama – kas traditsioonide järgijaid või nende murdjaid?
Milles seisneb kunstikõrgkooli vastutus ühiskonna ees?
Kuidas peaks toimuma kunsti ja ühiskonna dialoog ning milline oleks kunstikõrgkooli roll selles dialoogis?
Kas igaüks võib olla kunstnik? Kas igaüks peab mõistma (või suudab mõista) kaasaegset kunsti?
Kas ühiskonnakriitiline kunstnik on looja või hävitaja?
Milline on esteetika roll tänapäeva kunsti ja kunstihariduses?
Milline peaks oleme kunstiõpetus koolides, et tagada üheltpoolt kunsti laiem mõistmine ühiskonnas ja teisalt kunsti järelkasv?

Peaesinejad:

Prof. emer. Viive-Riina Ruus
(Tallinna Ülikool, emeriitprofessor, pedagoogikateadlane)

Prof. Mikkel Bogh
(Kopenhaageni Kuninglik Kunstiakadeemia, rektor; kunstiteoreetik)

Prof. Henrik B. Andersen
(Vilniuse Kunstiakadeemia, skulptuuri professor; kunstnik; teoreetik)

Prof. Teemu Mäki
(Aalto Ülikooli Kunsti- ja Disainikool, vabade kunstide professor; kunstnik)

Prof. Tomaz Zupančič
(Maribori Ülikool, Sloveenia, pedagoogika professor)

Konverentsi sihtgrupiks on kunstikõrgkoolide esindajad nii Eestist kui välismaalt, kunstnikud, kunstiõpetajad, haridusametnikud, omavalitsuste juhid, koolidirektorid, kultuuri ajakirjanikud ja kriitikud, doktorandid jt.

Vajalik on eelregistreerumine (tähtaeg 15. jaanuar):http://www.artun.ee/avalikudootused/