Tulemas on rahvusvaheline loomemajanduse-teemaline konverents

28. aprill, 2011

19.-21. oktoobrini toimub Eestis Euroopa suurim loomemajandussündmus – rahvusvaheline konverents Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy.

Konverentsil alustatakse diskussiooni, kuidas tegelikkuses loomemajandust mõistetakse ja toetatakse.

Paljud teavad, et loomemajanduse mõju majandusele ja lisaväärtuse loomisele on suur, sest ka paljud riigid, linnad ja rahvad investeerivad kaalukalt loomemajanduse strateegiate ja programmide väljatöötamisse, mille laiemaks eesmärgiks on uute töökohtade loomine ja investeeringute suurendamine.

Peale majanduskriisi on aga hakatud põhjalikumalt juurdlema loomemajanduse tegeliku rolli üle ja lähenema sellele hoopis poliitilisel tasandil. See nõuab  uuenenud lähenemisviisi, kuidas me toetame loomingulisi ettevõtjad, kuidas me loome seoseid kultuuri ja majanduse vahel ning lisaks on vaja välja töötada veelgi sihipärasem tegevuskava, mis  annaks linnadele ja teistele piirkondadele võimaluse arendada loomemajandust rahvusvaheliselt nende endi tingimusi arvestades.

Kolmepäevasele konverentsile on oodata esinduslikke esinejaid Brasiiliast Inglismaani ja Austraaliast Taanini, siin mõni näide, millest kuuled:

Prof. Justin O’Connor otsib uut paradigmat, mis keskendub loomingulise ettevõtluse jaoks linnades ja piirkondades. Dan Hill räägib toitvast loovusest ühiskonnas.

Rasmus Wiinstedt Tscherning räägib loominguliste ettevõtjate rollist majandusele laiemalt ja küsib, kuhu me edasi läheme.

Tallinna Ülikooli Balti Filmi-ja Meediakooli professor Indrek Ibrus räägib koostööst, ristmeedia arengust, loominguliste ettevõtjate võimalustest ja väljakutsetest selles.

Konverentsi programmijuht ning moderaator on Euroopa juhtiv ekspert loomemajanduse valdkonnas Tom Fleming.

Rohkem infot konverentsi programmi ning esinejate kohta leiate www.creativeestonia.eu. Ühtlasi saab sellel lehel ennast osalejana kirja panna. Registreeri juba täna ja siin!

Konverentsi korraldab EAS koostöös Loov Eesti,  Kultuuriministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Konverentsi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.