TURAS projekt: “Resilient Cities:Novel tools for local authorities”

13. november, 2014

slide-00-a28d3aafc675a198984aa653e8f2d796TURAS algatus toob linnad ja ettevõtted kokku kohalike omavalitsuste ja teadlaste koostöödega,et  arendada uusi lahendusi säästvama ja vastupidavaid Euroopa linnade arenguks.Resilient Cities: Novel tools for local authorities,13 Jaanuar 2015, Tour et Taxis, Brüssel. 

Üle 50% maailma elanikkonnast elab praegu linnapiirkondades ja see arv võib tõusta kuni 70 % võrra aastaks 2050. Koos kliimamuutuste mõju, selle aja jooksul enneolematu linnade kasv loob tohutud keskkonnaalased väljakutsed Euroopa linnades. Alates linnade bioloogilise mitmekesisuse kadumisega, mis suurendab üleujutuste ohtu- üha kasvavale nõudlusele linna ümbritsevate maapiirkondadeprobleeme on palju ja hirmuäratav.

Reaktsioon: viimase kolme aasta kohalikud omavalitsused10 Euroopa linnast on teinud tihedat koostööd teadlaste ja äripartneritega. Luues uudseid vahendeid ja uuenduslikke lähenemisviise, et Euroopa linnad suudaksid end ise vastupidavaks ehitada. ” Resilient Cities: Novel tools for local authorities” osalevad kohalikud omavalitsused esitledes esimest korda saavutatud tulemusi selle koostöö jooksul ning uurib variante, mis võimaldaksid jagada kogemust ka teiste linnadega.

Lisainformatsiooni siin