Ühisrahastusplatvorm Investly aitab EASi ja PRIA toetuste omafinantseeringu nõuet täita

14. juuli, 2015

Kodumaine ühisrahastusplatvorm Investly aitab Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel  EASi ja PRIA meetmete omafinantseeringu nõuet täita.
EAS ja PRIA toetused katavad tavaliselt poole äriprojekti kuludest. Teine pool tuleb ettevõtjal ise leida. Seni on toetuste saajad puuduoleva summa kaasamiseks enamasti pankade poole pöördunud, kuid sageli saavad nad pangast eitava vastuse, sest pank laenab tihtipeale ainult kinnisvara tagatisel. Investly aitab ettevõtetel oma arenguplaane jätkusuutlikult rahastada, võimaldades nii era- kui ka juriidilistel isikutel üle Euroopa neile ärilaenu anda.

Projektikirjutaja Tarmo Kuusmaa toob välja, et seni on mitmed ettevõtjad pidanud määratud toetusest loobuma, kuna omafinantseeringut on raske leida ja pangast laenu saada keeruline. „Olen paarile oma kliendile Investlyt soovitanud ning nii mõnigi on sealt vajamineva rahastuse kaasanud,” tõdeb Kuusmaa. „Täna nad juba kasvatavad edukalt oma äri,” lisas ta.

Eesti Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik leiab, et väikeettevõtjate suurem teadlikkus alternatiivsetest rahastusvõimalustest aitaks nende arengule kaasa, looks töökohti ja elavdaks seeläbi majanduskasvu. „Lisaks on alternatiivsed rahastusvõimalused hea näide avaliku ja erasektori partnerlusest: riik suunab oma vahendid ärikeskkonna parandamiseks väikeettevõtlusesse ja ühisrahastusplatvorm võimendab seda efekti, tuues taotlejateni ka erasektori investeeringud,“ tõdeb Lepik.

2014. aasta augustis tegevust alustanud Investly on koos 220 investori abiga Eestist ja mujalt Euroopast aidanud rahastada juba üheksa ettevõtte tegevust. Kõik platvormil pakutavad investeerimisvõimalused on eelnevalt läbinud põhjaliku taustakontrolli nii äriplaani, finantsnäitajate kui ka krediidikõlbulikkuse osas. Investeerimisprotsess töötab vähempakkumise põhimõttel oksjoni vormis, kus investoritel on rahastuse taotlejatele võimalik teha pakkumisi. Pakkumiste tulemusel kujuneb lõplik intress, millega protsessi edukal läbimisel sõlmitakse laenuleping.