Nähtav ja nähtamatu disainjuhtimine

24. august, 2010

Mis teeb disainist juhtimisinstrumendi ja kuidas seda konkurentsivõitluses ellu rakendada

ilona-gurjanovaIlona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu juht

Teadmisi peetakse majanduse stiimuliks tänapäeval ühiskonnas. Turud muutuvad uute konkurentidega globaalsemaks, toote elutsükkel muutub lühemaks, kliendid muutuvad nõudlikumaks ja tehnoloogia läheb üha keerulisemaks.

Innovatsioon aitab need väljakutsed muuta võimalusteks. Kui hinnapõhine konkurents muutub üha vähem usaldusväärseks konkurentsieelise saavutamise vahendiks, siis disaini innovatsioonist on saanud elutähtis instrument toodete, teenuste ja isegi töökoha atraktiivsuse tõstmise vahendina. Laiahaardeline ettevõtte-sisene lähenemine disainile panustab edukasse innovatsiooni.  Seega peaks disain olema lahutamatu osa äriprotsessist ja seda juba arengu võimalikult varajases faasis.

Võime disainida silmapaistvaid tooteid, teenuseid ja kogemusi on ärilise edukuse üks nurgakive. Hästi juhitud disaini abiga saab ellu viia strateegiaid, luua innovatsiooni, ehitada üles brände ja tagada klientide rahulolu.

Registreeru siin! | Loe edasi | Vaata programmi

Disainjuhtimine on disainiedu eeldus. Ka Eestis.

Martin Pärn, Eesti Kunstiakadeemia strateegilise disaini professor

Disain on meile kõigile hea tuttav ning seetõttu omame professionaalsust disaini tulemuste hindamiseks ja arvustamiseks. Kuid need tooted ja teenused, mida me enda ümber iga päev näeme ja mida kasutame, on vaid jäämäe veepealne osa. Need on suure sihipärase töö tulemus, millelt ettevõtted ootavad iseseisvust, edukust ja kasumi teenimist. Ühel disainil see õnnestub, teisel mitte. Osad lahendused jäävad kestma, leides ostjad ja kasutajad, teised kaovad sama kiiresti kui tekkisid.

Meie, disainerid, armastame uskuda, et disaini kasutamine loob lisandväärtust, olles edu pant. Kuid seda teeb vaid väga hea disain, mis ei sünni paraku ilma teadliku juhtimiseta. Kõige muu näol on tegemist pigem loteriipiletite joonistamisega.

Disainjuhtimise eelduseks on disaini ja disaini kasutuse laiem ja sügavam mõistmine. Disain loob võimalusi probleeme ja situatsioone uut moodi näha, neile teisiti läheneda, seades lähtepunktiks kasutaja mõistmise, tema soovide uut moodi tõlgendamise ja ettevõtte tegevuse raamides parima lahenduse leidmise.

Disainjuhtimisel on mitu rolli: koordineerida disaini tegemist ettevõtte sees, et luua ühtsel platvormil uusi tooteid ja teenuseid ning teiseks integreerida disainmõtlemine kogu ettevõtte äriidee arendusse, pannes nii aluse disainikesksele innovatsioonile uute lahenduste väljatöötamiseks.

Aga meil Eestis? Teooria või reaalsus? Allakirjutanu on jõudnud osaleda mitmetes loteriipiletite joonistamise projektides. Vahel isegi natuke võitnud. Kuid eelkõige mõistnud, et disaini kasutamine ilma teadliku disainjuhtimiseta on raiskamine ja toob harva soovitud tulemusi.