Üleeuroopalise e-valitsemise võistluse poolfinaali jõudis 10 ideed 5 riigist.

20. september, 2017

Üleeuroopalise e-valitsemise võistluse poolfinaali jõudis 10 ideed 5 riigist.

Üleeuroopalise e-valitsemise võistluse e-Govenance Solutions poolfinaali jõudis 10 ideed 5 riigist.  Poolfinaal peetakse Tallinnas, 5. oktoobril Ülemistes, Lõõtsa 6 ning finaal 6. oktoobril Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames peetaval ministrite e-valitsemise teemalisel konverentsil.

E-Governance Solutions võistlusele laekus kokku 23 avaldust kaheksast riigist, neist 13 vastasid võistluse tingimustele.

“Esitatud tööde tase oli erinev – oli nii ideid, prototüüpe kui ka juba töötavaid lahendusi – ning seetõttu oli žürii töö eriti keeruline,” kommenteeris võistlust Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Võistluse žüriiliikme,  Janek Rozovi, sõnul on EGovernance Solutions võistluse näol tegemist väga tervitatava initsiatiiviga, sest  e-valitsemisele suunatud startup võistlused võimaldavad kiirendada arendusprotsessi võttes aluseks start-upide tegutsemise praktikat ja tuua sisse teenusedisaini, millega tekitada klientidele lihtsaid ja arusaadavaid lahendusi.

Ideid hindas neljaliikmeline žürii, kuhu kuulusid Janek Rozov (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja, Andres Kütt (Cybernetica, avalike teenuste visionäär), Mari-Liis Lind (teenusedisainer, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat / Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise projektijuht) ja Hille Hinsberg (Praxis – Valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi ekspert).

Poolfinaali pääsesid järgmised ideed-lahendused: Creativescapes (Taani); E-Europe (Eesti); Tsekk.ee (Eesti); Mamas Heaven (Eesti); E-valuating Government Performance (Rumeenia); Statlab (Eesti); PSII (Personal Sensitive Identifiable Information, Eesti); InFunds.EU (Eesti- Luksemburg); Some move(Tšehhi- Eesti); Infoaed (Eesti) . Loe nende kohta täpsemalt SIIT. Õnnitleme!

Loov Eesti  missioon on suurendada loova mõtlemise osakaalu erinevates majandussektorites. Alates 2012. aastast on Loov Eesti Creative Business Cup´i ametlik esindaja Eestis. Creative Business e-Governance Solutions on Creative Business Cup´i raames peetav võistlus.