Umeå linnapea: kultuuri investeerimine toob alati raha tagasi

09. aprill, 2014

norden“Parim, mida oma linna heaks teha saab, on investeerida kultuuri – see toob alati raha tagasi,” kinnitas Umeå linnapea Marie-Louise Rönnmark aprilli alguses Brüsselis toimunud konverentsil “Get Creative – Go Baltic. Kultuur ja loomemajandus Läänemere piirkonnas – võimalused majanduskasvuks ja regionaalseks koostööks”.

Põhja-Rootsis asuv linn Umeå investeerib 70% rohkem kõigist teistest Rootsi linnadest kohaliku elu loomemajanduse projektidesse. Umeå on Euroopas kõige kiiremini kasvav linn, kus elab inimesi ligikaudu 135 riigist üle maailma. 2014. aastal on Umeå Euroopa Kultuuripealinn koos Riiaga.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Mitteametliku Läänemere Grupi (iBSG) korraldatud konverentsil osales umbes paarsada Läänemere maade loomemajandust edendavat poliitikakujundajat ja erinevate algatuste, projektide esindajat. Arutati võimalusi koostöö tihendamiseks eesmärgiga luua rohkem töökohti ja aidata majandust kasvule Läänemeremaade piirkonnas.

Kõneaineks oli erinevate projektide võimalik koostöö ja rahastamise võimalused Euroopa Komisjoni programmist Loov Euroopa 2014-2020 ja teistest fondidest. Loov Eesti, Loov Soome projekti toodi esile edukate ettevõtmistena, mis on ellu viidud Euroopa Komisjoni toel.

2013. aastast on Euroopa Komisjoni ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Läänemere-suunalises poliitikas prioriteetvaldkonnaks kultuuri ja loomemajanduse sektor, olles ligikaudu sama suur või suuremgi kui keemia- ja autotööstus.

Euroopa ei algata kultuurialast koostööd Venemaaga, sest nende initsiatiivile ja koostööpakkumistele pole aastaid vastatud. See on põhjus, miks praegused toetusmehhanismid ei ole Venemaale avatud.

Konverentsil osales Grete Kodi. Siin saab konverentsist lähemalt lugeda.