Uued taotlustähtajad: Grundtvig ja NordPlus Adult programmid

19. august, 2013

sa archimedes2013 aasta on Euroopa elukestva õppe programmi viimane tegevusaasta mis tähendab, et lähenemas on ka täiskasvanuhariduse allprogrammi Grundtvig täienduskoolituse kahe tegevuse viimane taotlusvoor.  

17. september 2013 on tähtaeg, mil täiskasvanute koolitajad, koolituste korraldajaid ja täiskasvanuhariduse valdkonna spetsialistid/juhid saavad esitada taotluse Grundtvig programmi täienduskoolituse toetustele. Toetus on mõeldud kursustel ja õppevisiitidel osalemiseks, mis toimuvad ajavahemikus 1. jaanuar 2014 kuni 10. juuni 2014 (nb. koolitustegevuse hilisem aktsepteeritav alguskuupäev on 30.04.2014):

Grundtvig programmi koolituskursuse toetus võimaldab osaleda täiendkoolituskursusel mõnes teises Euroopa riigis. Valitud koolituskursuse teema peab keskenduma täiskasvanute õppimise, õpetamise ja/või täiskasvanuhariduse arendamise teemadele ning kestvus peab jääma vahemikku 5 päeva kuni 6 nädalat. http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=549 Koolituskursuse valikul leiab abi http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ Comenius-Grundtvig koolituskursuste andmebaasist. 

* Grundtvig programmi õppevisiitide toetus võimaldab osaleda mitteformaalsel tööalasel õppevisiidil mõnes teises Euroopa täiskasvanuhariduse valdkonna asutuses või osa võtta rahvusvahelisest konverentsist täiskasvanuhariduse teemavaldkonnas http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=550 Õppevisiit võib kesta 1 päevast kuni 12 nädalani ning võib hõlmata asutuse külastust, töövarjutamist, konverentsil osalemist jm.

Selleks, et taotluse kirjutamine sujuks hõlpsamalt, pakub SA Archimedes võimalust osaleda täienduskoolituse taotluse kirjutamise seminaril. Seminar on suunatud kõikidele neile, kes on taotlemisega juba alustanud, kuid soovivad saada täiendavat nõustamist taotluse koostamiseks/viimistlemiseks. Seminar toimub 3. septembril 2013 kl.15:30 Tallinnas ning seda piisava registreerumise korral. Lisainformatsioon ja registreerumine SA Archimedese http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=124 kodulehel. 

Palun tutvuge täiendavate juhistega taotlemise kohta http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=711 kodulehel.

Samuti anname teada, et Põhja- ja Baltimaade haridusalane koostööprogramm NordPlus korraldab 29-31. oktoobril 2013 Stockholmis kontaktseminari. Üritus on hea viis tutvuda NordPlus programmi võimalustega ning leida uusi kontakte sarnaste huvide ja eesmärkidega asutuste seast, kellega oleks tulevikus võimalik erinevaid NordPlus Adult programmi tegevusi lävi viia. 

Seminaril osalemiseks on võimalik taotleda toetust (kaetakse reisi ja elamiskulud) ning taotluste esitamise tähtaeg elektroonilises taotlussüsteemis Espresso on 15.09.2013. 

Täpsema info antud kontaktseminari ja taotlemise protsessi kohta leiate http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=451 kodulehelt!