Uued tuuled, mis suunda ei muuda

20. detsember, 2016

 

Rutiin pidavat olema innovatsiooni kõige suurem vaenlane ja stagnatsiooni algus. Mööduv aasta oli Loov Eesti jaoks aga kõike muud, kui paigalseis. Nii palju uusi kogemusi, kui sel aastal, pole me viimasel ajal saanud. Loov Eesti aasta kokkuvõtte tegi Eva Leemet.

Juba 2016. aasta algas täiesti uue programmi avamisega. Nimelt lõime Loov Eesti+Maa programmi raames ja koostöös Marketingi Instituudiga lisaks arendusprogrammile PESA ka ekspordiprogrammi PESA+.

PESA+ on 5-kuuline programm, mis koosneb veebipõhistest koolitusest ja kodutöödest, meistriklassidest ja rahvusvahelisest mentorprogrammist.  Esimese lennu 5 ettevõtte-  Grandecor, KAUN, Ampstükk, KYLLIKE, Enn Praks Design –  baasil saame kinnitada, et programm on efektiivne ja täidab oma eesmärki.  Kogu programmi lõpetasime eduka rahvusvahelise messikogemusega Formex Stockholm, kus teiste Põhjamaade loomeettevõtete Nordic BUZZ väljapanekul särasid ka meie tähed.

img_0129

“Ebanormaalselt praktiline”, ütles PESA+ programmi arvustades Margit Kimmel, Ampstükkide looja. Uus vastuvõtt PESA+ programmi toimub juba jaanuaris 2017.

Tulemata ei jäänud ka terve plejaad uusi tooteid ja teenuseid PESA programmist. 19 vaprat ettevõtet, nende hulgas ka Postitee ja Ogarate Talude Võrgustik, võtsid parima kogu programmist, et nüüd kindlamal sammul oma tegemistega edasi liikuda.

Suurimad edulood, mis PESA 2016 meile tõi, on Dragonfly – puidust laualamp, Sofable – multifunktsionaalne laud/diivan, Halukaarik, mis jätkab juba PESA+ programmis ja Enn Praks’i laste mängukäru, mis lõpetas kaks programmi (PESA ja PESA+) korraga.

Loov Eesti+Maa piirkondade arendusprogramm liikus uuel hooajal Ida-Virumaale ja Järvamaale.

Järvamaal avasime programmi Paide Arvamusfestivalil ideede arendamise töötoaga InnoLab ja Maaelu alal toimunud aruteluga “Kas loovus päästab maaelu?”.  Märt Treieri juhitud arutelus osalesid koolitaja, ettevõtja ja Ogarate Talude Võrgustiku eestvedaja Indrek Maripuu, Saaremaa käsitööettevõtja Maire Forsel, ettevõtja ja visionäär Jüri Mõis ning Tartu Ülikooli vanemteadur ja sotsiaalantropoloog Aet Annist.

img_8572

Arutelu kokkuvõtteks sobib kasutada Maire Forseli kokkuvõtet:” ….maale kolivad elama need, kes saavad seda endale lubada. Need ongi need uued inimesed, kes oskavad näha maal avanevaid võimalusi, nad on ettevõtlikud ega looda, et keegi teine neile töökoha kandikul kätte tooks. Nad kolivad maale koos oma olemasoleva töökohaga või loovad enda ettevõtte.”

Ida-Virumaa üllatas meid oma mitmekülgsusega. Korraldasime kolm InnoLab formaadis töötuba Mäetagusel, Jõhvis ja Narvas, neist kaks vene keeles. Kultuurilised erinevused, keelebarjäär, kontekstist arusaamine ja ettevõtluse mõistmine.  Terve nädala kohapeal üritusi korraldanud kolleegide kommentaar oli, et oleksid nagu välismaal käinud!

Me kõik oleme mures, et Ida-Virumaa elab oma inforuumis, aga seda teeme ju ka meie. Ainsa lahendusena näib olevat korraldada ikka aina rohkem ja rohkem ühiseid tegevusi, nii kultuurilisi kui ka majanduslikke. Koos toimetamine ja ühise eesmärgi nimel liikumine liidab rahvused ja ühtlustab meie arusaamisi.

Narvas toimunud esimene TeamLab hackathon andis küll julgustava noodi, et asjad liiguvad õiges suunas. Umbkaudu 100 osaleja poolt esitletud  30 uue idee hulgas oli mitu integratsiooni probleemile pakutud lahendust. Näiteks, kuidas õppida efektiivsemalt eesti keelt, kuidas tutvustada noortele Eesti muusikat ja aidata neil sulanduda Eesti kultuuriruumi.

narva-teamlab-roivas

Need on vaid mõned ideed, mis ka hackathoni lõpus auhinnatud said.

Ka Tallinna TeamLab kulges ettevõtlikus vaimus. Võitja, Triin Tsorits oma  multifunktsionaalse spordikotiga jätkab PESA programmis oma toote arendamist.

img_9078

Loov Eesti suurim läbimurre 2016. aastal on rahvusvahelistumine. Oleme juba aastaid esindanud Creative Business Cup  ettevõtluskonkurssi Eestis, kuid sel aastal aitasime lisaks Eesti konkursile korraldada võistlust ka Gruusias ja Rootsis. Oma nõu ja jõuga toetab meid CBC Eesti patroon  Kaja Kallas ning  ka eelsolevaks aastaks on meil koos suured plaanid: ettevalmistamisel on  rahvusvaheline CBC e-Governance Challenge 2017.

dsc01871 dsc01872

Jätkus projekt CLEVER, mille käigus arendatakse  loomemajandust ja loomeettevõtlust Iisraelis, kus kasusaajateks on 6 kohalikku kunstikooli. Loov Eesti on Bezalel Academy of Arts and Design mentoriks.

Suurepäraselt on käivitunud koostööprojekt Gruusias, mille toimumist toetab EV Välisministeerium Arengukoostöö programmist.  Projekti eesmärgiks on loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ja loomeettevõtlust toetava ökosüsteemi arendamine. Aasta lõpuks on toimunud teadlikkuse tõstmise üritused Batumis, Kutaisis ja Tbilisis,  esimene Creative Business Cup ettevõtluskonkurss Gruusias ja partnerite õppevisiit Eestisse. Kevadel ootab ees 3-päevane Creative Entrepreneurship Academy Tbilisis.

dsc01559eva-vari-gruusia-loomemajanduse-kohal

Meie väikese koduturu tõttu on ambitsioonikate ettevõtjate eesmärgiks jõuda välisturgudele. Rahvusvahelistumine ei ole aga ainult väikeriikide ees seisev ülesanne, vaid sarnaste probleemidega tegelevad ka teised Euroopa riigid. Nii alustasime novembrist uut rahvusvahelistumise projekti  Internationalization Creative and Cultural Industries, kus eestvedajateks on Matera HUB Itaaliast ning partnerriigid – Sakamaa, UK, Hispaania, Ungari, Rumeenia, Prantsusmaa, Eesti.  Projekti käigus analüüsitakse põhjalikult partnerriikide olemasolevaid meetmeid, mis toetavad rahvusvahelistumist. Kaardistatakse loomeettevõtjate vajadused ning töötatakse välja lahendused, mis võiksid üle-Euroopaliselt töötada.

Nii ongi tore lõpetada aasta kokkuvõtte vaatega tulevikku.

Loov Eesti jätkab oma alustatud teed – innustades, toetades, jagades ja liites erinevaid, rahvaid, kultuure ja valdkondi.

Inspireerivat uut aastat!