Uuring analüüsib veebipõhiseid müügi- ja rahastuskeskkondi

19. november, 2012

lmk-logoTartu Loomemajanduskeskuse tellimusel valmis uuring „Loomemajandusettevõtete veebipõhiste müügi- ja rahastuskeskkondade analüüs“, mille koostasid Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur Oliver Lukason ning First Project OÜ ettevõtluskonsultandid Madis Matsina ja Indrek Golberg.

Uurimus käsitleb kahte omavahel tihedalt seotud valdkonda: loomemajandusettevõtete veebipõhiseid müügikeskkondi ja kiirelt arenevat ühisrahastuse mudelit.

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin loodab, et uuring avab loomeettevõtete jaoks uue ukse ja annab ka investoritele võimaluse vaadata loomeärisid uue pilguga. „Me astume aega, milles rahastusmudelid muutuvad ja äri kolib üha rohkem internetti. Olgem siis õigel ajal kohal,“ lisas Oreškin.

Uurimuse esimeses osas analüüsitakse põhjalikult 35 veebipõhist müügikeskkonda ning antakse soovitusi nende praktiliseks kasutamiseks. Välja tuuakse nende keskkondade kasutamisega seotud olulisemad riskid ja nende maandamise võimalused. Näitena kirjeldatakse veebipõhist müügikeskkonda Etsy.  Uuring rõhutab, et  veebipõhiste müügikanalite osatähtsus kasvab kiiresti, mille põhjuseks on ühelt poolt interneti kättesaadavuse suurenemine ning teiselt poolt inimeste ostukäitumise ja -harjumuste järk-järguline muutumine.

Uurimuse teine osa käsitleb veebipõhiste rahastuskanalite ning ühisrahastuse (crowdfunding) tegevusmudelit.  Uuring sisaldab rahastuskeskkondade lühiülevaadet, millele on lisatud kümne olulisema keskkonna detailsem kirjeldus. Rahastuskeskkondade iseloomustus tugineb u 90 veebipõhise rahastuskeskkonna analüüsil. Lisaks on uuringus soovitused rahastuskeskkondade kasutamiseks ja kirjeldatud nende kasutamisega seotud riske. Näitena on kirjeldatud veebipõhist rahastuskeskkonda Indiegogo. Ühisrahastus on Eestis tuntud eelkõige Hooandja.ee mudeli kaudu.

Uuringu hinnangul on see valdkond kiiresti arenemas ning kasvamas nii rahastuskeskkondade arvu kui ka vahendatud investeeringute poolest.

Uuringu leiab siit: http://www.lmk.ee/uuringud