Uuring võtab vaatluse alla kultuurisündmuse majandusliku mõju

22. september, 2010

Loov Eesti ja Kultuuriministeerium viivad septembris koostöös Konjunktuuriinstituudiga läbi uuringu, mille eesmärgiks on hinnata  Viljandi Kitarrifestivali mõju kohalikule ettevõtlusele. Uuring on 2011. aastal läbiviidava laialdasema kultuuri- ja spordisündmuste majandusliku mõju uuringu pilootprojekt.

„Eestis toimub igal aastal sadu kultuuri- ja spordiüritusi, mis lisaks kultuurielu rikastamisele ja meelelahutuse pakkumisele omavad olulist mõju kohalikule majandusele. Nende ürituste korraldamine tõstab toimumiskoha tuntust ja soodustab turismi, tuues otsest kasu ettevõtjatele, eeskätt teenusepakkujatele,” ütles Kultuuriministeeriumi arendusosakonna nõunik Jorma Sarv.

Pilootprojekt  annab hea võimaluse katsetada uuringute tarvis välja töötatud  metoodikat ning tutvustada laiemalt selliste uuringute vajalikkust ning erinevatele osapooltele huvi pakkuvaid kasutegureid ja võimalusi tulemuste kasutamisel.

„Valisime uuringu metoodika katsetamiseks Viljandi Kitarrifestivali, sest sügisese ürituse puhul loodame saada kõige vähem muudest teguritest mõjustatud tulemusi,” selgitas Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing sündmuse valikut.

Loov Eesti tegevjuhi Eva Leemeti sõnul on paljud kohalikud omavalitsused alles hakanud mõistma  festivalide  majanduslikku tähtsust. „Lisaks kohaliku majanduse elavdamisele ergutavad festivalid ka loomeettevõtlust, pakkudes esinemisvõimalusi muusikutele ja näitlejatele, oma tooteid saavad näidata ja müüa kunstnikud ja käsitöölised,” ütles ta.

Loov Eesti on Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud programm, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.

 

Lisainfo:
Eva Leemet
Loov Eesti tegevjuht
eva@looveesti.ee
+372 501 2558

Jorma Sarv,
Kultuuriministeeriumi arendusosakonna nõunik
628 2204
Jorma.Sarv@kul.ee

 

Marje Josing
Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor
646 6439
Marje@ki.ee