Uuringud ja strateegiad

10. oktoober, 2009

Eestis on teostatud loomemajanduse kaardistusi  ja uuringuid ning kirjutatud strateegiaid alates 2005. aastast.  Oleme koondanud olulisemad materjalid nii meilt kui mujalt andmebaasi, millega saab tutvuda meie veebikeskkonnas.

Täna on kõige aktuaalsem 2013. aastal ilmunud Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus. Huvi pakuvad kindlasti Eesti Disainikeskuse ja EMORi uuring Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE uuring  Teenusmajanduse sektori kaardistamine.