Uus EL programm Creative Europe 2014 – 2020

25. november, 2011

Creative Europe on uus ELi programm, mis on pühendatud kultuuri-ja loomesektorile. Ettepanek uue programmi loomiseks tuli Euroopa Komisjonilt 23. novembril 2011 ning see ettepanek on praegu arutlusel ELi Ministrite Nõukogus ja Euroopa Parlamendis.


Euroopal on vaja rohkem investeerida kultuuri ja loomemajandusse, sest see edendab märkimisväärselt ka majanduskasvu, tööhõivet, innovatsiooni ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Programmi Creative Europe eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tugevdada konkurentsivõimet, kultuuri ja loomemajanduse vallas.

Androulla Vassiliou, Euroopa Komisjoni haridus-, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsootöö volinik ütleb: “Kultuuri ja loomemajanduse valdkonnad omavad suurt potentsiaali, et suurendada tööhõivet ja majanduskasvu Euroopas. ELi poolne rahastamine aitab tuhandetel kunstnikel ja kultuuritöötajatel jõuda uute sihtrühmadeni. Ilma selle toetuseta oleks neil uutele turgudele jõuda väga raske või lausa võimatu.”

Programm Creative Europe:

  • Eelarve 1,8 miljardit eurot aastateks 2014 – 2020.
  • Toetust saab 300 000 kunstnikku ja kultuuritöötajat, et nende tööd võiksid jõuda uute sihtrühmadeni väljaspool oma kodumaad.
  • Üle 1 000 Euroopa filmi saaks distributsioonitoetust, mis suurendaks nende publikuarvu nii Euroopas kui mujal maailmas.
  • Tuhanded kultuuriorganisatsioonid ja spetsialistid Euroopas saavad vahetada kogemusi, täiustada oma oskusi ning kasvatada oma võimekust tegusteda rahvusvaheliselt.
  • 2 500 Euroopa kino saab toetust, et vähemalt 50% neis näidatavatest filmidest oleks Euroopa päritolu.
  • Tänu kirjandustõlgete toetusmeetmele tõlgitakse rohkem kui 5 500 raamatut, mis võimaldab lugejatel nautida neid teoseid oma emakeeles.