Uus ja originaalne turismikontseptsioon – ruumilise muutuse põhine turism

16. september, 2022

Ruumiline ehk ruumilise muutuse põhine turism on uus ja originaalne turismikontseptsioon, mille on välja töötanud Klaipėda rakendusülikooli turismi õppekava õppejõud ning mis hõlmab uusi algupäraseid alternatiive Lääne-Leedu turismituru konkurentsivõime ja atraktiivsuse suurendamiseks.  

Projekti kokkuvõtval online-koolitusel 14. septembril tutvustasid projektis osalevate riikide , Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi esindajad välja töötatud ainulaadseid digitaalseid ruumilise muutuse põhiseid kestliku turismi marsruute,  rääkisid oma kogemustest nende praktikas katsetamisest ja turule toomisest. Eraldi tähelepanu pöörati koolituse käigus selliste marsruutide loomise metoodikale ja turundusstrateegiale. Olulisel kohal oli ka fotografeerimise ja filmimise parimate nippide tutvustus.

Ruumiline turism hõlmab piirkondade ajaloo, maastiku, arhitektuuri, ühiskonna, majanduse ja linnade arengu uurimist, tuvastades mitmesuguseid muutuseid, mis on toimunud linna- ja maapiirkondades, samuti loodus- ja kultuurimaastikel. Ruumiliste muutuste tuvastamiseks kasutatakse geograafilisi infosüsteeme, mille abil uuritakse nüüdisaegseid ja vanu kaarte, mitmesuguseid territooriumide ja piirkondade kaarte ning fotosid, millel on kujutatud muutuseid, mis on toimunud ajaloolistes, geograafilistes, majanduslikes, ühiskondlikes, kultuurilistes ja looduslikes tingimustes. 

Uuritavate territooriumide ruumiliste muutuste kindlaksmääramiseks kasutatakse ruumilise analüüsi meetodeid, millest kõige olulisem on georefereerimine. Loodud ruumilise muutuse põhiseid marsruute käsitletakse uute turismitoodetena, mille müük tekitab alternatiivset tulu. See kehtib eriti täiskasvanute puhul, kellel on palju teadmisi, kuid kel puudub oskus töötada digitehnoloogiaga ning kes soovivad seega muutuda turismiturul konkurentsivõimelisemaks, pakkudes potentsiaalsetele turistidele originaalseid turismimarsruute.

Projektipartnerid tutvustasid oma välja töötatud ruumilise muutuse põhiseid marsruute oma piirkondades: Klaipėda rakendusülikooli turismiõppejõud töötasid kestliku turismi arendamise põhimõtete põhjal välja ruumilise muutuse põhised marsruudid „Väljasurnud Klaipėda tramm“ ning „Leedu ja Väike-Leedu kaduvad piirid“. Liepāja ülikooli õppejõud lõid marsruudid „Balti riikide esimene elektritramm“ ja „Sek then natas“. Kuldīga regionaalarenguagentuuri eksperdid arendasid marsruute „Hertsog Jakob Kettleri loss Kuldīgas“ ja „Kuldīga – UNESCO vanalinn“. Loov Eesti arendas marsruute „Tallinna kultuurikilomeeter“ ja „Suitsusauna teekond läbi Eesti“.  Mobilizing Expertise AB hooleks olid marsruudid „Päästke tulevik“ ja „Rootsi minevikus“. 

Lisaks koostas Loov Eesti suunised loodud turismitoote turundamiseks ja müümiseks. 

Leedu, Läti, Eesti ja Rootsi partnerite loodud koostöövõrgustik suurendab ruumilise muutuse põhise turismi kontseptsiooni tähtsust terves Läänemere piirkonnas.

Vaata lisaks https://balticnordicfootpr.wixsite.com/digital

Projekt on rahastatud Nordplus meetmest.