Uus poliitiline kokkulepe tugevdab kultuurikoostööd Põhja-Euroopas

24. mai, 2010
Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja Ragnar Siil allkirjastamas kokkulepet.  Foto: Georg PoslawskiPõhja-Euroopa loomemajandusele ja kultuurielule avanesid paremad võimalused investeeringuteks, rahastamiseks ja kasvuks, kui piirkonna 11 riiki allkirjastasid Põhjamõõtme kultuuripartnerluse kokkuleppele Peterburis.

“Oluline on rõhutada, et kokkuleppega oleme loonud eelkõige parema koostööraamistiku ning uued võimalused kultuurielu ja loomemajanduse arenguks Põhja-Euroopas,” toonitas Michael Webb, Euroopa Liidu Venemaa esinduse asedirektor. “Nüüd tuleb asjaosalistel endil leida konkreetsed projektid ja algatused. See kokkulepe on poliitiline otsus hõlbustamaks uut koostööd.”

11 riigi esindajad allkirjastasid kokkuleppe Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) poolt korraldatud rahvusvahelisel kultuurifoorumil, mis toimus Peterburis 20. ja 21. mail. Foorum viib kokku kultuurielu, loomemajanduse, kultuuriasutuste ja ametkondade esindajad, kes arutlevad loomemajanduse arenguvõimalusi Põhjamõõtme piirkonnas.

Euroopas on praegu üks kuumimaid teemasid, kuidas rakendada loomemajanduses peituvaid võimalusi uute töökohtade loomisel ja heaolu tagamisel, samal ajal luues uusi rahastamis- ja investreerimisvahendeid.

PMNi Eesti esinduse direktori Carita Petterssoni sõnul on uus kokkulepe meeldiv edasiminek. Loomemajandus ja selles jõudsalt arenevas valdkonnas koostöö edendamine Eesti ja Põhjamaade vahel on olnud viimased aastad PMNi Eesti esinduse prioriteediks, märkis Pettersson. Lisaks on uus lepe kooskõlas Euroopa Liidu uue nn rohelise paberiga, mis sai heakskiidu aprillis ja toonitab loomemajanduse tähtsust.

Uudis vahendatud norden.ee