Uut edulugu kasvatamas

27. märts, 2014

Kasitoomaja kulalisedAlati on väga rikastav osaleda millegi uue loomisel, kui sind ümbritsevad innukad, ideedest tulvil ja väga osavõtlikud inimesed. Just selline kooslus kogunes eile, 26.märtsil, Mäetaguse mõisas. Loomemajanduse edendamisele suunatud arengukava on seal piirkonnas seni puudunud ning ka seetõttu on laiem teadmine kogu loomemajanduse valdkonnast lünklik.

Möödunud sügisest on aga koondunud algatusrühm, mille eestvedajaks on Ida-Viru Maavalitsus. Algatuse eesmärgiks on see tühimik täita ja loomemajanduse arengule maakonnas hoog sisse lükata.

Loov Eestil on olnud auväärne roll seda ettevõtmist toetada. Siinjuures tahaks tänada ka meie häid sõpru ja partnereid, kes ei pidanud paljuks pühendada eilne päev Ida-Virumaale.  Mäetagusel käisid oma teadmisi ja kogemusi jagamas lisaks allakirjutanule: Anu-Maaja Pallok (EAS),  Dmitri Burnashev, Mari Suviste (aHack), Külliki Tafel-Viia (Tuleviku-uuringute Instituut), Liis Pärtelpoeg (Tartu Loomemajanduskeskus) ja Maarja Pehk (aHack)

Maailmakohvikuks Mäetaguse Mõisas oli kogunenud väga lai huvitatute ring. Mitme tunni jooksul genereeriti ekspertide juhendamisel ideid – kuidas ja missugused lahendused aitaksid leida piirkonnale see unikaalne ja  jätkusuutlik mudel.

Töögruppides käsitleti ettevõtluse, tööstuse, IKT, käsitöö ja pärandkultuuri, turismi ja piirkondlike sündmuste  suhestumist loomemajandusega.  Ideed, mis välja sõeluti, olid praktilised, koheselt rakendatavad ja laiaulatusliku mõjuga.

Ida-Viru Maakond on üks suuremaid Eestis, siitpoolt vaadates ei näe me aga kuigi selgelt, kui rikas see piirkond on.  Rikas mitte ainult maavarade ja töötleva tööstuse poolest, vaid rikas loovuse ja loovate ettevõtmiste poolest.  Lihtsalt üllatud aina ja aina.

Eilse päeva superüllatus oli Mäetaguse Käsitöömaja (fotol), mida osalejad külastasid. Siinkohal tahaks esile tõsta ja kiita kohalikku vallavalitsust, kelle toel see kõik on tõelisuseks saanud.  Puidu- ja metallitööde laborid, kunsti-, keraamika, õmbluse ja kokanduse õpperuumid.  Kõik sisustatud erinevate seadmete ja uusima tehnoloogiaga. Ettevõtmine on veel väga värske ja esialgu kasutab neid ruume ja seadmeid ainult kohalik kool, kuid edaspidi on plaan avada see maja ka käistöömeistritele ja disaineritele.

Kohaliku initsiatiivi ja eestvedamisega  on seni toredaid asju korda saadetud. Kõige olemasoleva kasutamine, valdkondade ülese koostöö edendamine ja piirkonna loomemajanduse arendamine nõuab aga ka suure pildi tundmist ja terviklikku lähenemist.

Üritus lõppes üksmeelse otsusega, et maakonnas on vajadus piirkondliku loomemajandust koordineeriva institutsiooni järele.

Soovime Ida-Viru loomemajanduse edendajate jõudu ja loodame, et uus edulugu on sündimas.

Eva Leemet

Loov Eesti