Vaata videosalvestust PESA+ infoseminarist!

15. jaanuar, 2018

12. jaanuaril toimus Eesti Rahvusraamatukogus PESA+ infoseminar “Kuidas alustada ekspordiga  ja neid plaane rahastada?”, mille keskmes olid ekspordiga alustada ja oma teadmisi täiendada soovivad loomeettevõtjad.

Viimase kümnendi jooksul on märgatavalt suurenendud disainiettevõtete võimekus oma tegevuse laiendamisel välisturgudele. Selleks, et aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele on kindlasti oluline koht Loov Eesti poolt pakutavatel toetavatel programmidel.  Lisaks teadmistele ja praktilistele tegevustele, uuele turule sisenemisel, tekib paljudel ettevõtetel vajadus ka investeeringuteks. Nii oligi seminari kaasesinejaks  ühisrahastusplatvorm Fundwise.

Meil on hea meel, et seminari vastu tunti väga suurt huvi.  Selleks, et oluline informatsioon jõuaks võimalikult paljudeni oli võimalik jälgida otseülekannet Loov Eesti Facebook’i vahendusel.

Fundwise platvormi võimalusi ja kampaania korraldamise näpunäiteid jagas Toomas Roolaid.  Tema ettekanne andis hea ülevaate erinevatest ühisrahastusplatvormidest nt Hooandja, Kickstarter jne, nende toimimise põhimõtetest ja võimalustest.

Fundwise platvormi kasutamise kogemuslugu  jagas Karl-Ott Juhansoniga (Juhanson OÜ), – Oivalise Tervisliku Tordi kampaaniast ja raha tõstmisest fundwise.ee keskkonnas. “Igasugune raha tõstmine on raske, inimesi tuleb tagant utsitada ja omapoolsete pakkumistega meelitada, et kasu oleks igal juhul mõlemapoolne,“ tõdes Karl-Ott ning lisas, et keegi ei tule sind rahapatakaga lööma. Vaata salvestusest täpsemalt kuidas kaasta investeeringuid ja mille jaoks ning kui palju Karl-Ott kampaania käigus raha tõstis ja milleks seda kasutati? Link salvestusele: https://www.facebook.com/looveesti/videos/10156017947819399/

Seminari keskseks osaks oli ekspordiprogrammi PESA+ tutvustamine. Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet ja turunduse tipptegija Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist andsid osalejatele põhjaliku ülevaate tegevustest programmis ja selle eesmärkidest. Kirjutame lühidalt PESA+ tegevused välja ka siin:

PESA+ on ekspordile suunatud programm, mis on tasuline ja kestab 5 kuud. Sinna oodatakse liituma ettevõtteid, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi. Kõikide liitumisavalduste seast valitakse välja kuni 10 ettevõtet. Kokku on programmil 4 moodulit.

  • Esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas.
  • Teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele.
  • Kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid
  • Neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

Loomulikult ilma eksamita PESA+’i ei läbi – viimases etapis toimub ühes välisriigis rahvusvahelisel messil osalemine, kus pannakse proovile osalejate teoreetilised teadmised ja oskused praktikas. See on heaks võimaluseks saada konstruktiivset tagasisidet oma toodetele ja annab võimaluse arendada kliendisuhteid ning sooritada hulganisti müüke. Programmi lõpuks on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad läbirääkimiste partnereid sihtriikides.

Programmiga kaasneb rahvusvaheline mentorlus.

Tulles vastu ettevõtjate soovidele, pikendame avalduste esitamise tähtaega 22. jaanuarini! Esita oma avaldus esimesel võimalusel SIIN.

Seminari lõpetas oma kogemuslooga Anu Rajamäe, kes osales ettevõttega KOOSdisain PESA+ 2017 aasta programmis. Suurimaks ettevõtmiseks ja esmaseks ekporditegevuseks, sisenemaks Soome turule, oli osalemine Habitare messil Helsingis. KOOSdisain hindab PESA+ programmi väga kõrgelt ja peab seda oma ettevõtte seni parimaks investeeringuks.

 

PESA+ infoseminar on järelevaadatav siit: https://www.facebook.com/looveesti/videos/10156017947819399/

Videosalvestuse ajakava:

00:00-01:25 Avasõnad – Eva Leemet, Loov Eesti tegevjuht

01:25-43:37 Toomas Roolaid, Fundwise’i kampaaniajuht – erinevad ühisrahastusplatvormid ja nendega kaasnevad võimalused

43:37-1.06:03 Karl-Ott Juhanson, Oivaline Tervislik Toit – kogemuslugu raha tõstmisest fundwise.ee keskonnas.

1:09:23-1:35:00 Eva Leemet – Loov Eesti ja PESA+ programmi tutvustus

1:36:00-1:44:20 Anu-Mall Naarits – PESA+ koolitusprogrammist

1:44:25-2:04:48 Anu Rajamäe – PESA+ programmi lõpetanud vilistlane, KOOSdisain