Vaba Linn korraldab septembri lõpus neli töötuba

07. september, 2012

vaba_linn_kultuurikatelStefan Kainbacher Austriast ja Andreas Wagner Saksamaalt viivad läbi töötoa, mille käigus õpitakse tundma kahte vabavaralist platvormi, Processing ja Open Pathsomaalgatuslike kaardirakenduste loomiseks, olgu selleks näiteks Tallinna parimate piknikukohtade või salarandade kaart.

 

Kadri Klementi pühendub koos töötoast osavõtjatega uute haridusformaatide väljatöötamisele, mis aitaksid õpetada lastele paremini linnaruumi eripärasid ja funktsioone. Formaatidest luuakse kõigile vabalt kättesaadav infomaterjal, mida saab kasutada sarnaste õppesündmuste läbiviimiseks.

Karin Tõugu ja Mikk Meelak loovad osavõtjate abiga avatud disaini põhimõttel toimiva funktsionaalse ja linna kasutajatele vajaliku linnainstallatsiooni, mida on lihtne ehitada ja mille disaini võib iga ehitaja lähtuvalt oma vajadustest muuta. Toimiva näitena saab siin tuua Tallinna tänavatel ja hoovides pesitsevad pinksilauad.

Vaba Linna neljandas töötoas toimub Herkko Labi ja Henri Laupmaa juhtimisel visioonipaberi “Open Tallinn” väljatöötamine, mis sõnastab avatud Tallinna käsitlemise põhimõtted ja defineerib valdkondlikud mõisted eesti keeles, loob praktilised ideed mõistete rakendamiseks ja kogub kokku juba olemasolevad näited nn vabavaralise Tallinna toimimisest. Visioonipaberi tulemus vormistatakse bukletiks, mida levitatakse Eesti kohalikes omalvalitsusüksustes, erakondades, valitsusasutustes ning on kättesaadav ja tasuta kasutatav kõikide teemast huvitatute jaoks.

Töötubade programm:

”The map is more interesting than territory” – Läbiviijad Stefan Kainbacher (Austria, Neon Golden) & Andreas Wagner (Saksamaa, Coworking Tallinn)

“Kuidas õpetada linna lastele?” – Läbiviija Kadri Klementi (b210)

“Pop-Up Linnainstallatsioon” – Läbiviijad Mikk Meelak & Karin Tõugu (b210)

“Avatud Tallinn – Open Tallinn” – Läbiviijad Herkko Labi (Kultuurikatel), Henri Laupmaa (Hooandja) 
Kui tekib huvi töötubade vastu, anna endast märku aadressil vabalinn@kultuurikatel.org. Rohkem infot leiad: vabalinn.kultuurikatel.org