VABA LINN uurib vabavaralist mõtteviisi linnakeskkonna mõjutamisel

17. aprill, 2012

Kultuurikatel korraldab 26.-27. aprillil valdkondadevahelise sündmuse VABA LINN, mis keskendub globaalse vabavara mõttevoolu- ja liikumise võimaluste kasutamisele linnaruumi kihistuste uurimisel ja omaalgatuslikul mõjutamisel.


Sündmuse kandev küsimus on “Kuidas mõelda vabavaralisest linnast?”. Oleme enamasti harjunud vabavarast rääkima sõnapaaridega avatud lähtekood või tasuta tarkvara. VABA LINNa esimene päev keskendubki levinud arusaamade kõrval vabavara temaatika laiemale avamisele, et tutvustada vabavara mõttevoolu kui aktiivset mõjutajat kaasaegsetes ühiskonna, kultuuri, kunsti ja poliitika protsessides. Vabavara ei ole siin enam IT-valdkonda kuuluv tehniline mõiste, vaid terve mõtteviis uute elumudelite loomiseks, ühiskonna ülesehituse ümberkujundamiseks, eluolu innovatsiooniks ja näiteks linnaruumi paremaks kasutamiseks, vahetumaks mõjutamiseks ja muutmiseks.

Sellelt lähtekohalt räägivad VABA LINNa peaesinejad Kat Braybrooke Inglismaalt ja Massimo Menichinelli Itaaliast vabavarana kättesaadavast infost, teadmistest, andmetest, kuidas selline muutus informatsiooni kättesaadavuse juures on võtmetähendusega hariduse, majanduse, valitsemise ja teaduse täiustamisel. Soome tuntuima mõttekoja Demos Helsinki uurija Maria Ritola tutvustab Demose senist kogemust linnaruumiga tegelemisel läbi erinevate vabavaraliste mudelite. Kohalikku kogemust vabavaralisest Tallinnast ja mida selle all mõelda saab või tohib tutvustab Linnalabori esindaja Regina Viljasaar. Esimese päeva moderaator on Eesti avatud teadmiste juhtfiguur Henri Laupmaa.

VABA LINNa teine päev võtab küsimuse vabavaralisest linnaruumist ette töötubade ja töögruppide vormis, kus osalejad saavad ise oma kätega ja oma mõtetega luua uusi prototüüpe, ideeprojekte vabavara mõttemudeli ja linnaruumi ühendamiseks. Kokku kümnes erinevas töötoas tahame soodustada omaalgatusprojektide loomet, tutvustada osalejatele lihtsaid vahendeid ja tehnoloogiaid linnaruumi mõjutamisel, uurimisel ja muutmisel. Omaalgatus sünnib alati dialoogi vormis, seepärast loob Vaba Linn üheks päevaks keskkonna, kus nii noored, üliõpilased kui eksperdid ja otsustajad annavad koos panuse uute ideede, teenuste prototüüpide ja eksperimentide väljatöötamiseks. B210 töötuba tegeleb GPS-iga linnaruumi joonistamisega, Hobilabori töötoa teema on vabavaraline QR-kood, mis on efektiivne viis sõnumi edastamiseks linnapildis. Memokraadi töögrupp Tarmo Jüristo juhtimisel tegeleb vabavaralise linnamudeli loomisega ja Open Knowledge festivali töögrupp avatud disaini kontseptsiooni väljatöötamisega.

Projekti suurtoetaja on SA Archimedes Euroopa Noored.

Rohkem infot: vabalinn.kultuurikatel.org

VABA LINN korraldaja on SA Tallinna Kultuurikatel (endine SA Tallinn 2011), mille tegevuste üks põhifookuseid on uute tehnoloogiate spektri integreerimine Kultuurikatla kultuuri- ja haridustegevustesse. VABA LINN on loodud Kultuurikatla võtmeprojektina, eesmärgiga muuta see järgnevate aastatega rahvusvaheliseks sündmusvõrgustikuks, mis kaasab nii üliõpilasi, keskkoolinoori, eksperte ja visionääre, linnaruumi arengu üle otsustajaid kui ülikoolide õppeprogramme, tehnoloogiaettevõtteid, kogukonnaliikumisi ja rahvusvahelisi ühiskonna arengule keskenduvaid võrgustikke.