Vabakutselistele muutub ravikindlustuse saamine lihtsamaks

18. detsember, 2012

Kultuuriministeeriumi eelnõu muudab loometoetust saava vabakutseliste loovisiku ravikindlustuse saamise lihtsamaks. Muudatuste väljatöötamisel osalesid nii loomeliitude kui ka loovisikute esindajad.

Kultuuriministeeriumi kaunite kunstide asekantsleri Ragnar Siili sõnul vabastab seadusemuudatus loometoetust saavad inimesed kohustusest toetuse saamiseks registreerida end füüsilisest isikust ettevõtjana. Nimelt hakkab eelnõu järgi loometoetuse maksmise perioodil maksma sotsiaalmaksu loovisiku eest loomeliit.

Loometoetust saab taotleda mõnda loomeliitu kuuluv loovisik, kellel ajutiselt puudub loometegevusest saadav sissetulek.

Asekantsler Siili sõnul on antud muudatus üks mitmest, millega valitsus loovisikute sotsiaalseid garantiisid suurendab. Näiteks on valitsuse tegevuskava järgi plaanis muuta ravikindlustuse seadust selliselt, et ravikindlustus tekiks ka 1-kuulise võlaõigusliku lepingu puhul.

Praegu on selleks vaja vähemalt 3-kuulist lepingut. Ettepaneku selleks muudatuseks tegi kultuuriministeeriumi juurde moodustatud töörühm, kuhu kuulusid ka loomeliitude ja loovisikute esindajad.

Siil rõhutas, et täna kooskõlastusele saadetud loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu on osa laiemast tegevusest ning koostöös valdkonna esindajatega hakatakse koostama ettepanekuid aasta jooksul makstud sotsiaalmaksu summeerimiseks.

“Paljude vabakutseliste loovisikute sissetulekud on aasta jooksul ebaühtlased, kuid sotsiaalmaksu arvestatakse kuupõhiselt. Võib tekkida olukord, kus inimene on aasta jooksul teeninud miinimumtasu ja maksnud selle pealt ka maksud, kuid sellele vaatamata ei teki tal ravikindlustust,” ütles Siil.

Kultuuriministeerium plaanib kohtuda valdkonna esindajatega sel teemal taas uuel aastal.