Välisministeeriumi kantsler rõhutas loomemajanduse tähtsust

02. november, 2010

Välisministeeriumi kantsler rõhutas Põhjamõõtme kohtumisel loomemajanduse tähtsust

Välisministeeriumi kantsler Marten Kokk rõhutas Oslos toimunud Põhjamõõtme välisministrite kohtumisel, et Eesti näeb peatselt tööle hakkavas Põhjamõõtme kultuuripartnerluses olulist koostööpotentsiaali.

Kokk toonitas, et Eesti loodab Põhjamõõtme arenemist elujõulise ja dünaamilise poliitika- ning koostööraamistikuna. “Peatselt käivituvad näiteks Põhjamõõtme kaks uut partnerlust: transpordi- ja logistikapartnerlus ning kultuuripartnerlus. Kultuurivahetuse ja -ekspordi tähtsustamine on üks suund Põhjamõõtme regionaalse konkurentsivõime ja silmapaistvuse tõstmisel,” ütles Kokk. “Kultuuripartnerlus annab võimaluse kogu regiooni loomemajanduse arendamiseks, et saaksime loomemajanduse küsimustega tegelemise kaudu aidata kaasa loovetevõtetele tegutsemiseks sobiva keskkonna ja kultuurialaste suhtlusvõrgustike kujunemisele,” lisas ta, nimetades Eesti-Vene koostööd festivali “Kuldne mask” korraldamisel ning kutsudes kolleege külastama 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna Tallinna.

Kantsler Koka sõnul on transpordi- ja logistikapartnerlus märgilise tähtsusega Läänemere ja Barentsi regiooni transpordiühenduste täiustamisel. “Transpordiühenduste parandamine ja nende efektiivsem kasutamine ning piiriületuse lihtsustamisega seotud küsimustega tegelemine on tähtis kogu regiooni arengu seisukohalt. Eelkõige aitab transpordi- ja logistikaalane koostöö kaasa piirkonna majandusarengu edendamisele,” ütles ta.

Kantsler Koka sõnul on Põhjamõõtme edasise arengu seisukohalt oluline ka see, et ühiste regionaalsete eesmärkide saavutamiseks annaksid oma panuse kõik piirkonna riigid. “Seetõttu toetame Valgevene liitumist vaatlejana Põhjamõõtme koostöösse,” märkis Kokk.

Põhjamõõde on peamiselt projektipõhine EL välispoliitika instrument regionaalse koostöö alal. Selles osalevad võrdsete partneritena Euroopa Liit, Island, Norra ja Venemaa. Põhjamõõtme igapäevatöösse on kaasatud mitmed teised koostööpartnerid, sealhulgas neli nn Põhjala nõukogu – Läänemeremaade Nõukogu (Council of Baltic Sea States), Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers), Arktika Nõukogu (Arctic Council) ja Barentsi Euro-Arktika Nõukogu (Barents Euro-Arctic Council). Põhjamõõde on ühtlasi ka Läänemere strateegia välismõõde.

Pikemalt Põhjamõõtme kohta Euroopa Komisjoni veebilehelt: http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/