Vähene teadlikkus intellektuaalomandist on loomemajanduse ettevõtete probleem

23. mai, 2012

Christina-Wainikka

“Loomeettevõtete vähene teadmine oma õigustest ei ole ainult Eesti probleem” Christina Wainikka, jurist, Rootsi Patendiameti nõukoja liige (Rootsi) Loe edasi »

 

Põhjamaades (Rootsi, Soome, Taani, Norra, Island) 2010. aastal KreaNordi poolt tellitud uuring näitas, et teadmised intellektuaalomandist on loomeettevõtetel väga nõrgad. Ettevõtted ei tea, kuidas nende loomingust tekkivaid intellektuaalomandit puudutavaid õigusi kasutada – nad ei tea isegi, millised õigused neil võiks olla. Seetõttu jäetakse tihtipeale oma potentsiaal kasutamata ning tehakse vigu, mida saaks tegelikkuses vältida.
Tihti tuleb ette olukordi, kus loomeettevõjad kirjutavad lepingule alla mõistmata, et annavad sellega üle kõik või osa õigusi oma loomingu üle, mida ise enam kasutada ei saa.
Võti olukorra lahendamiseks on kindlasti teadlikkuse tõstmine loomeettevõtjate ning looverialade tudengite hulgas. Samuti on mõistlik luua võimalused nö. vahendaja tekkeks, kes aitaks muuhulgas  “tõlkida” intellektuaalomandisse puutuvat kahe osapoole- loomettevõtte ja kliendi vahel.
Christina Wainikka (jurist, Rootsi Patendiameti nõukoja liige) Rootsist esines linnaruumi festivali Nordic Look raames toimuva seminaril “Arhitekti intellektuaalne omand”.
Loe raportit siit

www.wainikka.se