Väikeettevõtted saavad sotsiaalfondi toel oma töökeskkonda parandada

15. august, 2012

logo01Toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli. Seni on toetust antud 21 väikeettevõttele üle Eesti.

SA Innove struktuuritoetuste keskuse tööelu üksuse juhi Ülle Luide sõnul on toetuse põhirõhk suunatud peamiselt keerukamate ohutegurite parameetrite mõõtmisele nagu kemikaalid ja hallitusseened siseruumides, müra, vibratsioon, tolm. «Meetme pikaajaliseks mõjuks peaks olema töötajate tööga seotud tervisekahjude vähenemine tööõnnetuste ja kutsehaiguste näol,» tõdeb Luide.

Kuigi 21 ettevõtet on juba toetust edukalt taotlenud, on vahendeid veel järel ning Innovesse on projektitaotlused oodatud kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2013. aasta 30. juunini. Projektitaotlusi võivad esitada kõik kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 1000 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt 30 protsenti omafinantseeringut. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.