Välisinvesteeringute uuringu “ESTONIA – THE BUSINESS PARADISE” tulemused ja poliitikasoovitused

16. september, 2013

“ESTONIA – THE BUSINESS PARADISE: kuidas ühendada jõud, et muuta Eesti rahvusvahelise äritegemise keskuseks – talendikate inimeste, tasuvate töökohtade ja väärtust loovate välisinvesteeringute sihtriigiks?”

Töö valmis Riigikantselei Tarkade otsuste fondi tellimusel, koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. Tööd juhtis Technopolis Group Eesti.

Raporti autorid on Katrin Männik (Technopolis Group) ja Ott Pärna (Estonian Investment Corporation ESTCORP). Ekspertidena olid kaasatud Katre Eljas-Taal (Technopolis Group), Jelena Angelis (Technopolis Group), Jari Romanainen (TEKES), Slavo Radosevic (UCL), Paula Knee (Technopolis Group), Peter Stern (Technopolis Group), Mae Hansen (FinanceEstonia), Michel Lemagnen (MCJ Lemagnen Associates Ltd, Greater Helsinki Promotion).

Uuring käsitleb kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringute meelitamise temaatikat arenguökonoomika ja konkurentsivõime kasvatamise vaatevinklist lähtuvalt. Uuringu tulemused sisaldavad muuhulgas kuue võrdlusriigi –  Iirimaa, Soome, Rootsi, Singapuri, Tsehhi Vabariik ja Leedu temaatilisi analüüse.

Autorid soovitavad edu saavutamiseks rakendada kuuest paralleelsest arenguteest koosnevat strateegiat: (1) rahvusvahelise ärikeskkonna arendamise terviklik strateegia; (2) erinevaid valdkondi siduv strateegiline koostöömudel TeamEstonia; (3) kasvuvaldkonna strateegia; (4) linnriigi ja Läänemere tõmbekeskuse strateegia; (5) regionaalse spetsialiseerumise strateegia ning (6) rahvusvahelise riikidevahelise koostöö strateegia.  

Loe uuringu raportit siit.