Valitsus kinnitas COVID-19 teise laine kahjude toetusmeetmed

07. jaanuar, 2021

Valitsus kinnitas 30. detsembril peetud e-istungil COVID-19 piirangute tõttu kannatada saanud valdkondade toetusmeetmete otsused. Neist mahukam osa puudutab Harjumaa ja Ida-Virumaa inimeste toetamist tööandjate kaudu.

Kultuuri- ja spordivaldkonna toetused valitsuse reservist eraldati kultuuriministeeriumile 3,7 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa kultuuriettevõtete toetamiseks. Abipaketi tingimused sarnanevad kevadisele kultuuri kriisipaketile, kuid täpsed tingimused töötatakse välja ja taotlusvoorud avatakse jaanuaris.

Kultuurikorraldajad, kultuuri- ja spordiettevõtted ning organisatsioonid saavad toetust ainult ühest toetusallikast perioodi 28. detsember kuni 17. jaanuar eest, kas Kultuuriministeeriumist või Töötukassast tööjõukulude kompenseerimiseks.

Spordivaldkonnale suunatavad toetused perioodiks 28. detsember kuni 17. jaanuar Harjumaale ja Ida-Virumaale on planeeritud ainult Töötukassa kaudu. Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatavad toetused on mõeldud perioodi eest 12.12.2020–27.12.2020 Harjumaa ja Ida-Virumaa ning 12.12.2020–10.01.2021 muu Eesti kohta. Spordivaldkonna toetuste maht kokku on 920 000 eurot.

Taotlusvoorud avatakse jaanuari kuu jooksul. Taotlusi menetleb eri valdkondades Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Integratsiooni Sihtasutus või Spordikoolituse- ja teabe SA.

Palume taotlejatel jälgida kultuuriministeeriumi infokanaleid – kodulehekülge ja Facebooki.

Töötukassa kaudu suunatakse Harjumaa ja Ida-Virumaa toetuseks üle 16 miljonit euro. Kompensatsiooni makstakse nendele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on ajavahemikus 28. detsember kuni 17. jaanuar kehtivate ulatuslike piirangute tõttu tõsiselt häiritud. Kava kohasel makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Kompensatsioon on ette nähtud majutus- ja toitlustusettevõtetele, spordiobjektidele, huvitegevusele ja täiendkoolitusele, kultuurile.

Haridus- ja teadusministeeriumile eraldati 2,3 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa noorte erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujate toetamiseks. Jaotuse põhimõtted otsustatakse eraldi.  Valdkonna ettevõtjatele luuakse samuti võimalus taotleda Töötukassalt tööjõukulude kompenseerimist.

Reservist eraldatakse lisaks 441 000 eurot, et kompenseerida piirangutest tulenevat kahju erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujatele mujal Eestis. See võimaldab tagada toetuse üle Eesti ühekordselt 10 euroga iga õpilase kohta, kõige karmimate piirangutega Ida-Virumaal ja Harjumaal kuni 30 euroga õpilase kohta.

Täpsema info toetuste taotlemise kohta edastavad ministeeriumid uuel aastal. Lähemalt saab valitsuse otsuste kohta lugeda valitsuse kodulehelt.