Valitsus otsustas toetada Tallinna ja Tartu linnaruumi projekte

12. august, 2010
Täna lisas valitsus linnaliste piirkondade arendamise investeeringukavasse Kultuurikatla ja Pirita spordikeskuse edasiarendamise ning Tartu ühistranspordi infosüsteemi kaasajastamise projektid.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on tegu käegakatsutavate investeeringutega kvaliteetse linnaruumi arengusse. “Panustamine Kultuurikatlasse, Pirita spordikeskusse ning Tartu ühistransporti toovad reaalse positiivse muudatuse meie igapäevasesse elukeskkonda. Kõik kolm projekti on otseselt suunatud inimestele kättesaadava linnaruumi arendamisele,” ütles Kiisler. 
Valitsuse tänase otsusega eraldati projektile “Linnaruum Kultuurikatlas” 9,4 miljonit krooni, Pirita spordikeskuse arendamiseks 12,7 miljonit ning Tartu ühistranspordi infosüsteemi loomiseks 21 miljonit krooni. Kõigi projektide rakendamise eeldatav alustamise aeg on selle aasta kolmas kvartal. 
Linnaliste piirkondade arendamise meede on suunatud viiele Eesti suuremale linnapiirkonnale. Tallinn koos lähiümbrusega, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi ning Pärnu saavad taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust avaliku linnaruumi arendamiseks, linnaspetsiifiliste probleemide lahendamiseks ja keskuste paremaks ühendamiseks tagamaaga.

Meetme kogumaht on 886 miljonit krooni. Koos tänase otsusega saab toetust 25 projekti. 
Meetme eesmärgiks on avaldada transpordiprobleemide leevendamise kaudu positiivset mõju keskkonnaseisundile, avaliku linnalise ruumi ja parkide ning puhkealade arendamise kaudu positiivset mõju inimeste elukeskkonnale ja terviseseisundile ning sotsiaal- ja lapsehoiuobjektide arendamise kaudu positiivset mõju sotsiaalsete probleemide leevendamisele ja tööhõive edendamisele. 
Lisainfo regionaaltoetustest: http://www.siseministeerium.ee/9670/
Avalikud suhted, avalikud@siseministeerium.ee