Valminud on trükis „How to Support Creative Industries“, mis koondab parimaid praktikaid loomemajanduse toetamisel Euroopa linnades

22. märts, 2011

altRahvusvahelise INTERREG IVC projekti „Creative Metropoles“ raames on valmis saanud inglisekeelne kogumik nimetusega „How to Support Creative Industries“, mis koondab parimaid praktikaid loomemajanduse toetamisel Euroopa linnades.

Kogumikus toodud 50 näidet projekti 11 partnerlinnast – Amsterdam, Barcelona, Berliin, Birmingham, Helsingi, Oslo, Riia, Stockholm, Tallinn, Varssavi, Vilnius – on jagatud nelja suuremasse blokki:
1) finantsmeetmed;
2) loomeettevõtete ärivõimekuse ja rahvusvahelistumise toetamine;
3) nõudluse suurendamine loomemajanduse teenuste järele;
4) sobiliku tegevuskeskkonna arendamine loomemajandusele.

Tallinna tegevustest loomemajanduse toetamisel on ära märgitud Baltika kvartalis tegutsev loomeinkubaator, muusikafestival Tallinn Music Week, kaasaegsete disaini- ja multimeedialahenduste kasutamine Kiek in de Kökis ja Bastioni käikudes ning traadita interneti kasutusala laiendamine paindliku töökeskkonna loomiseks. Näited on koondatud Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi ekspertide juhitud rahvusvahelise uurimisgrupi poolt ning need kajastavad läbilõiget linnades käivitatud ettevõtmistest projekti ajahetkel. Tänaseks on häid näiteid lisandunud kindlasti veelgi.

Kogumikku on võimalik alla laadida aadressil http://www.creativemetropoles.eu/uploads/files/CMportfolioWEBversion.pdf. Trükiversioon on saadaval Tallinna Ettevõtlusametis lähiajal.

Projekti kohta leiab lisainformatsiooni kodulehelt: www.creativemetropoles.eu.