Valmis Eesti, Läti ja Leedu loomemajanduse ülevaade

27. september, 2010

kultminKultuuriministeeriumil valmis koostöös Läti ja Leedu kultuuriministeeriumide ja Loov Eestiga esinduslik ülevaade loomemajanduse hetkeseisust kolmes Balti riigis.

 

Kogumik annab ülevaate  kolme riigi loomemajanduse tugistruktuuridest, poliitikatest ja toetuspraktikatest ning toob näiteid loomevaldkonnas tegutsevatest ettevõtmistest.  Briti loomemajanduse ekspert Tom Fleming annab soovitusi valdkonna arendamiseks regioonis.

Esimest korda vaadeldakse ja võrreldakse  kolme riigi loomemajandusvaldkonnas toimuvat koos. Kultuuriminister Laine Jänese kinnitusel on loomemajandusalane koostöö kolme Balti riigi kultuuriministeeriumide vahel erakordselt tihe. „Seda on tähele pandud ka Euroopa Liidus, kus meid tuuakse heaks näiteks teistele,“ kinnitab minister.

„Kõik kolm riiki on leidnud võimalusi loomemajanduse toetamiseks.  Kuigi meil on oma naabritega palju ühist, on iga riik lähenenud loomemajandusele pisut erineva nurga alt. Eestil pole midagi häbeneda, meie tegevus paaril viimasel aastal loomemajanduse arendamisel on olnud teenäitajaks ka kolleegidele Lätist ja Leedust,”  ütles kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja Ragnar Siil. Tema sõnul on Läti olnud aktiivsem poliitikate kirjutamisel, Leedus on aga jõutud esimeste loomemajandusklastriteni,  Eesti paistab silma loomeinkubaatorite ja arenduskeskuste toetamisel ja riiklike institutsioonide koostöö poolest.

Briti loomemajanduseksperdi Tom Flemingu sõnul võiksid Baltimaad loomemajandust arendada üheskoos. „ Usun, et majanduslangus annab meile võimaluse järele mõelda ja jõuliselt arendada väärtuslikku piirkondlikku koostööd Baltimaade vahel, mis tugineb individuaalsetele tugevustele ja omab mõju, mida kolm riiki ei suudaks saavutada üksikult tegutsedes,” kirjutab ta.

Kogumik on inglise keelne ja esialgu kättesaadav vaid elektrooniliselt. Sellega saab tutvuda nii Kultuuriministeeriumi kui ka Loov Eesti kodulehel.

Kogumiku „Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania 2010“ väljaandmist rahastasid Kultuuriministeerium ja Briti Nõukogu Eesti esindus.

Loov Eesti on EASi poolt algatatud ja  Liidu Sotsiaalfondist rahastatud projekt, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.

Kogumikuga saab tutvuda siin

 

Lisainfo:

Ragnar Siil
Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja
6282255
www.kul.ee

Teate edastas:

Tiiu Allikmäe
Loov Eesti
5053085
www.looveesti.ee